Físeáin ar an Teanga ó Bhéal

Page Content Category: 

 

 

Samhail a dhéanamh de scileanna Labhartha agus Éisteachta ó SFGM ar Vimeo.

 

 

 

 

 

 

Sleamhnán 25 ó samhail scileanna Labhartha agus Éisteachta ó SFGM ar Vimeo.

 

 

 

Stáisiúin Chomhrá Rang a Cúig ó SFGM ar Vimeo.

 

 

Stáisiúin Chomhrá Rang a Trí ó SFGM ar Vimeo.

 

 

Caint ar an Teileafón Catherine ó SFGM ar Vimeo.

 

Díospóireacht Fhoirmiúil Catherine ón SFGM ar Vimeo.