CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

Page Content Category: 

ACMHAINNÍ CEARDLAINNE SFGM
 

Tugtar Acmhainní Ceardlainne SFGM ar an láthair   agus ar líne a bhaineann go sonrach le Corpoideachas, a úsáideadh cheana, atá á n-úsáid faoi láthair nó a úsáidfear amach anseo le haghaidh forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí. 

 

 

 

 
Acmhainní Ceardlainne SFGM atá Á nÉascú go Náisiúnta 

 

Ard-Fhriosbaí le Dónal Murray.

Anuas air sin chruthaigh Niamh Barry agus Culan O’Meara roinnt acmhainní den scoth ina gcuid oibre i Réigiún 5. Cliceáil anseo chun amharc orthu

 

ICT i gCorpoideachas le James Sherry

 

 

 

 

Pobail Foghlama Ghairmiúla


 

 

Cliceáil ar na táib thíos faoin íomhá chun tuilleadh faisnéise a fháil ar do réigiún

 

 

 

Foinse an Phictiúir: http://www.ateci.ie/education-centres.html 

 

 

Roghnaigh an Réigiún thíos chun amharc ar acmhainní ón réigiún sin

 

 

Réigiún 2
 

 

Réigiún 6

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil ar na Pobail Foghlama Ghairmiúla atá ar bun, cliceáil anseo chun breathnú ar an bhféilire imeachtaí.