Teagasc Foirne

 

Acmhainní Seimineáir 2018

Teagasc Foirne don Mhatamaitic: Na Chéad Chéimeanna Eile 

 

Sleamhnáin

 

Leabhrán

Cian 

Bileog Achoimre Shamplach 

 

Tasc-chártaí

Anna

Bileog Achoimre Shamplach 

 

Tasc-chártaí

 

Tasc-chártaí Luath-idirghabhála

 

Cáipéisí Ábhartha

agus Naisc Úsáideacha

 

Rúibric um Réiteach Fadhbanna 

 

Meon Táirgiúil Féinmhachnamh Dalta 

Samhlacha Teagasc Foirne

 

Sé Ghníomh


 

 

Acmhainní Seimineáir 2017

Sleamhnáin

Leabhrán

Loga Foghlama

Teimpléad

Teagasc Foirne: Samhlacha

Teimpléid Phleanála don Teagasc Foirne

 

 

Teagasc Foirne: Ceacht Samplach

 


 

 

Teagasc Stáisiún

 

 

 

Teagasc Treorach agus Tacaíochta

 

 

Guth an Dalta

 

 

 

 

 

Teagasc Comhuaineach

 

 

 

 

 


 

Teagasc Foirne: Físeáin Iomlána

Videos: