Luathmhatamaitic

Page Content Category: 

 

 

 

Ar theacht ar scoil dó, bíonn roinnt d’eolas agus de theanga na matamaitice ag gach leanbh a shealbhaigh sé sa bhaile agus  le linn dó a bheith ag súgradh. Is le linn súgradh a fhoghlaimíonn leanaí óga smaointe a roinnt agus comhoibriú lena chéile, bréagáin a roinnt agus tuairimí a chur in iúl.  Bíonn éagsúlacht mhór ansin ag brath ar an leanbh. Forbraíonn súgradh sa seomra ranga na scileanna seo trí shuímh struchtúrtha a chur ar fáil don pháiste lena n-iniúchadh. Cuireann luathghníomhaíochtaí matamaiticiúla treoir ar an mbuneolas seo agus soláthraíonn siad bunsraith dhaingean le haghaidh tuilleadh fiosruithe matamaiticiúla ar scoil agus sa bhaile araon. Táthar ag súil go ndéanfar cúram spraíúil de Luathghníomhaíochtaí Matamaiticiúla agus sa chaoi sin go mbunófar bonn daingean le haghaidh úsáid cheart na teanga matamaiticiúla agus ar fhorbairt na féinmhuiníne i láimhsiú na n-ábhar.

 

 

An Mhatamaitic Spraoi-bhunaithe sna Luathbhlianta

Sleamhnáin

Leabhrán

Tobmheas

Biongó

Leabhair pictiúr

Padlet

 

 

Luathmhatamaitic

 

idh, Socair, Déan – Mata

Sleamhnáin na ceardlainne 1

 

idh, Socair, Déan – Mata

Sleamhnáin na ceardlainne 2

 

idh, Socair, Déan – Mata

Scéim do na Naíonáin Shóisearacha

 

idh, Socair, Déan – Mata

Scéim do na Naíonáin Shinsearacha

 

Réidh, Socair, Déan – Mata

Cluichí Uimhreacha

 

Réidh, Socair, Déan – Mata

Gníomhaíochtaí Comhairimh

 

idh, Socair, Déan – Mata

Teanga

 

idh, Socair, Déan – Mata

Acmhainní

 

Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha

Seicliosta maidir le Scileanna

 

 

 

 

Réidh, Socair, Déan – Mata: Físeáin

Sórtáil

 

Caidrimh agus Oibríochtaí

 

Tuiscint ar Chomhaireamh

agus Aithint Uimhreacha


 

 

 

 

Réidh, Socair, Déan – Mata:

 

Réidh, Socair, Déan Mata:

Luath Mata 1

 

Réidh, Socair, Déan Mata

Luath Mata 2

 

Réidh, Socair, Déan – Mata:

Cluichí Uimhreacha