Litearthacht

 

 

 

Teanga ó Bhéal

Lámhleabhar:

'5 Components of Effective Oral Language Instruction'

 

Ceardlanna:

'Teagasc éifeachtach na teanga ó bhéal'

 

 

Ceardlann: ‘Cineálacha téacs don teanga ó bhéal agus Curaclam Teanga na Bunscoile’

Measúnú ar Theanga ó Bhéal

Acmhainní chun Cineálacha Téacs Labhartha a theagasc 

Físeáin ar an Teanga ó Bhéal

 

 

 

Léitheoireacht

 

Lámhleabhar:

'An Próiseas Léitheoireachta''

Lámhleabhar: 

'Guiding

Comprehension'

 Lámhleabhar:

'Our Reading Initiative, Our Story'

Ceardlann:

'Feasacht Fóineolaíochta' 

Ceardlann:

 

'Líofacht Léitheoireachta'

 Ceardlann:

'Léamhthuiscint: Ag Teagasc i gcomhair Céille''

 

Ceardlann:

 

'Taifid Léitheoireachta'

 

 

Ceardlann:

 

'Léitheoireacht faoi Threoir'

 

 

Measúnú ar Léitheoireacht

 

Acmhainní Úsáideacha Eile chun Léitheoireacht a Mhúineadh

'Físeáin Léitheoireachta

 

 

 

Scríbhneoireacht

 

Lámhleabhar:

'Seánra na Scríbhneoireachta: Cur Chuige Struchtúrtha'

 

Ceardlann:

'Seánra  na Scríbhneoireachta'

 

 

Ceardlann: 

'Staidéar Focal: Cur Chuige i leith an Litrithe'

Measúnú ar an Scríbhneoireacht

Acmhainní Úsáideacha Eile chun Scríbhneoireacht  a Theagasc

Físeáin ar Scríbhneoireacht 

 

 

Filíocht

 

Ceardlann:

Filíocht

 

 

Féinmheastóireacht Scoile agus Litearthacht

 

Litearthacht a Fheabhsú trí Fhéinmheastóireacht Scoile

Lá 1: Díriú ar Léitheoireacht 

Litearthacht a Fheabhsú trí Fhéinmheastóireacht Scoile

Lá 2:  Díriú ar Scríbhneoireacht

Litearthacht a Fheabhsú trí Fhéinmheastóireacht Scoile

Lá 3: Díriú ar Theanga Bhéil