Scoileanna Béarla

Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar ábhair a bhaineann le forbairt ghairmiúil leanúnach SFGM le haghaidh Churaclam Teanga na Bunscoile.  Tiocfaidh tú ar láithreoireachtaí, ar bhileoga eolais agus ar raon ábhar a chuideoidh le do chuid múinteoirí iniúchadh a dhéanamh, agus  tuiscint a fháil ar Churaclam Teanga na Bunscoile.  

 

Seimineáir Lae Iomláin le haghaidh Príomhoidí Scoile agus Ball Foirne amháin eile

Teanga ó Bhéal - Seimineár Lae Iomláin don Fhoireann go léir

Léitheoireacht, Scríbhneoireacht - Seimineár Lae Iomláin don Fhoireann go léir

 

Seisiúin Faisnéise Leathlae le haghaidh Príomhoidí Scoile

Seimineár Gréasáin Faisnéise ar Churaclam Teanga na Bunscoile

Ábhair le hIniúchadh a dhéanamh ar Churaclam Teanga na Bunscoile ar scoil


 

 

 

Gluais Téarmaí Teicniúla chun tacú le Torthaí Foghlama agus le Contanaim Dul Chun Cinn (Béarla)

 

Gluais le míniú molta don téarmaíocht sna Torthaí Foghlama & sa Chontanam Dul Chun Cinn i gCuraclam Teanga na Bunscoile (Scoileanna T2)

 

Lena íoslódáil, cliceáil ar an gcúinne bairr ar dheis den íomhá thuas (sodhealaithe), ansin cliceáil ar an tsiombail íoslódála.

 

 

Naisc Úsáideacha:

 

 

*CNCM - Curaclam ar líne 

 

*SFGM - Ceardlann ar an teanga ó bhéal agus ábhar gaolmhar

 

*SFGM – Ceardlann Teanga ó Bhéal agus acmhainní oiriúnacha

 

*SFGM - Liostaí Foclóra do Sheánraí éagsúla

 

*An Roinn Oideachais agus Scileanna - Ceisteanna Coitianta maidir le Curaclam Teanga na Bunscoile