CORPOIDEACHAS NA BUNSCOILE

NAISC
 

Tugtar naisc ar an leathanach seo le suíomhanna Idirlín éagsúla a bhaineann leis an gCorpoideachas. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, nach bhfuil smacht ag SFGM ar shuíomhanna Idirlín seachtracha. 

 
 
 
 

                                               

An Roinn Oideachais agus Scileanna            CNCM - Corpoideachas

 

 

                                                                   

 

Bratach Scoile Gníomhaí                        Ionad Gníomhaíochta Coirp CARA atá curtha in oiriúint     Scoileanna ina gcuirtear an tSláinte chun Cinn

 

 

                                         

Cumann Corpoideachais Bunscoile na hÉireann (IPPEA)        Association for PE UK              Cumann Corpoideachais Bunscoile na hÉireann

 

 

                                           

Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Feabhsaithe                Ireland Active                   Scoilnet                          Foras Croí na hÉireann 

 

 

Bí Gníomhach ASAP

 

 

                  

Nike - Deartha le Bogadh       An Chomhairle Spóirt