CORPOIDEACHAS NA SRAITHE SÓISEARAÍ

 
 

Fáilte!

 

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar rannán Corpoideachais SFGM den suíomh Idirlín.

 

Déanann foireann Sláinte agus Folláine SFGM an Corpoideachas a chuimsiú d’fhonn forbairt ghairmiúil ardchaighdeáin a sholáthar a chuireann ar chumas múinteoirí agus scoileanna an t-oideachas is fearr is féidir a chur ar fáil do gach dalta/scoláire.

 

Dearadh an suíomh chun faisnéis a thabhairt duit ar an raon tacaíochtaí agus forbairtí gairmiúla a chuireann SFGM ar fáil.

 

Ná bíodh drogall ort brabhsáil tríd na rannáin sa roghchlár ar thaobh na láimhe deise. 

nó cliceáil ar na naisc sa tábla thíos:

 

Acmhainní Curaclaim

 

Measúnú agus Meastóireacht

 

Láithreoireachtaí Ceardlainne

 

Litearthacht

 

Uimhearthacht

 

Litearthacht Fhisiciúil

 

Eochairscileanna

 

Cáipéisí Oifigiúla

 

Corpoideachas Beo

 

ICT agus Foghlaim

 

Acmhainní Ceardlainne SFGM

 

Naisc