Dúile beo

Page Content Category: 

Dúile beo

 

  Smaointe ceachta de réir chuspóir an ábhair  
Acmhainní

Ranganna Naíonán

Plandaí agus ainmhithe

Mise

 

Rang a Trí agus Rang a Ceathair

Plandaí agus ainmhithe

An bheatha dhaonna

Rang a hAon agus Rang a Dó

Mise

Plandaí agus ainmhithe

 

Rang a Cúig agus Rang a Sé

Plandaí agus ainmhithe

An bheatha dhaonna

Eiseamláirí Curaclaim

Plandaí agus Ainmhithe

Eiseamláir 11: Breathnuithe a thionscnamh ar an imshaol lasmuigh

Eiseamláir 12: Breathnú agus taifeadadh san imshaol nádúrtha

Eiseamláir 13: Breathnú a fhorbairt trí cheistiúchán

Eiseamláir 14: Plandaí a scrúdú, a bhreathnú agus a thaifeadadh i ngnáthóg

Eiseamláir 15: Dúile beo a rangú agus a aithint

Eiseamláir 16: Linn fionnuisce a imscrúdú

An bheatha dhaonna

Ranganna naíonán agus sóisearacha

Eiseamláir 35: Éagsúlacht dhaonna agus tréithe daonna

Eiseamláir 37: Próisis na beatha daonna

Ranganna idirmheánacha agus sinsearacha

Eiseamláir 36: Orgáin inmheánacha an choirp

Eiseamláir 38: Próisis na beatha daonna

Tá eiseamláirí do gach snáithaonad ar fáil ar shuíomh Idirlín CNCM www.ncca.ie

Acmhainní úsáideacha do dhúile beo

Oiriúnach do gach leibhéal ranga

Liosta de ghnáthóga féideartha

Leideanna do staidéar ar ghnáthóga

Roimh an gcuairt ar ghnáthóg

Le linn na cuairte ar ghnáthóg

Tar éis na cuairte ar ghnáthóg

Breathnú ar ghnáthóga agus iad a thaifeadadh

Breathnú ar an imshaol lasmuigh

Dúile beo: Gníomhaíochtaí laistigh agus lasmuigh

Imscrúdú ar ghnáthóg fionnuisce

Imscrúdú ar ghnáthóg chladaigh

Leabhrán Crannrianta

Gníomhaíochtaí Crannrianta

Minibeast Hunt: Alt InTouch

Ócáidí Glantacháin Séasúracha

Investigating the seashore: Alt InTouch

Samhail fiacla a chruthú le leamhacháin