Fuinneamh agus Fórsaí

Page Content Category: 

Fuinneamh agus Fórsaí

  Ranganna Sóisearacha Ranganna Sinsearacha
Acmhainní Smaointe do cheacht Smaointe do cheacht

Ranganna Naíonán

Teas

Fuaim

Solas

Leictreachas agus Maighnéadas

Fórsaí

Smaointe do cheacht do Rang a Trí agus Rang a Ceathair

Teas

Fuaim

Solas

Leictreachas agus Maighnéadas

Fórsaí

Rang a hAon agus Rang a Dó

Teas

Fuaim

Solas

Leictreachas agus Maighnéadas

Fórsaí

Smaointe do cheacht do Rang a Cúig agus Rang a Sé

Teas

Fuaim

Solas

Leictreachas agus Maighnéadas

Fórsa

Eiseamláirí curaclaim  

Solas

Ranganna naíonán agus sóisearacha

Eiseamláir 22: Solas agus scáthanna

Fuaim

Ranganna idirmheánacha agus sinsearacha

Eiseamláir 23: Fuaim

Eiseamláir 24: Inslitheoirí fuaime

Maighnéadas agus Leictreachas Maighnéadas agus Leictreachas

Ranganna naíonán agus sóisearacha

Eiseamláir 25: Leictreachas statach

Eiseamláir 29: Maighnéadas

Ranganna idirmheánacha agus sinsearacha

Eiseamláir 26: Ciorcad a dhéanamh

Eiseamláir 27: Seoltóirí agus inslitheoirí

Eiseamláir 28: Leictreamaighnéadas

Fórsaí  

Ranganna naíonán agus sóisearacha

Ranganna idirmheánacha agus sinsearacha

Eiseamláir 32: Frithchuimilt

Eiseamláir 33: Aonad oibre ar innill, rothaí, giaranna, slabhraí agus beilteanna

Tá eiseamláirí do gach snáithaonad ar fáil ar shuíomh Idirlín CNCM www.ncca.ie
Acmhainní úsáideacha i gcomhair fuinnimh agus fórsaí  

Sound: Alt InTouch

Floating and sinking: Alt InTouch