Taispeántais Sleamhnán Sheimineár EAL

 

Seimineár Réamhrá – lá 1

Bhí sé mar aidhm leis an seimineár seo tacú le múinteoirí le forbhreathnú ar ghabháil teanga agus teagasc EAL éifeachtach. Tugadh deis chun Tagarmhairc Inniúlachta Béarla i ndáil le hÉisteacht agus Labhairt a fhiosrú agus chun measúnú i gcomhthéacs an EAL a shainmhíniú agus a léiriú ag an seimineár chomh maith.

Seimineár Measúnaithe EAL 

Bhí sé mar aidhm leis an dara seimineár tacaíocht teanga a thabhairt do mhúinteoirí le forbhreathnú ar mheasúnuithe agus chun an Pacáiste Measúnaithe Bunscoile a fhiosrú sa chomhthéacs seo. Bhí sé mar aidhm leis an seimineár chomh maith naisc leis an bhFéinmheastóireacht Scoile agus leis an bpleanáil  i gcomhthéacs EAL a shainmhíniú agus a fhiosrú.

 

  Seimineár Tosaigh Seimineár Measúnaithe EAL
Taispeántais sleamhnán Seimineár Tosaigh Seimineár Measúnaithe EAL