An tSraith Shinsearach – Gnó

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 

 


 

Meastóireacht

 

Cliceáil anseo  chun cóip den bhileog anailíse 2017 ar ábhar a íoslódáil le haghaidh Gnó.

Uirlis úsáideach atá ann a chabhróidh leat anailís a dhéanamh ar thorthaí Gnó i do scoil, iad a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta agus treochtaí a léiriú.  

Chun treoracha a fháil maidir leis an scarbhileog seo a úsáid, cliceáil anseo.  

 

Scrúdcheisteanna agus Scéimeanna Marcála Roimhe Seo

 

Is féidir Acmhainní Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit, lena n-áirítear scrúdpháipéir roimhe seo, scéimeanna marcála ardleibhéil agus gnáthleibhéil agus tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora a fháil ach cliceáil anseo.

 

Miondealú Ardleibhéil ar Cheisteanna Sean-scrúdpháipéir

 

Cliceáil anseo i gcomhair miondealú ar cheisteanna sean-scrúdpháipéir de réir topaice

 

Quizeanna Scoilnet

 

Rogha eile ó na hacmhainní scrúduithe is ea rannán na quizeanna ar líne ar shuíomh Idirlín Scoilnet.  Is féidir na quizeanna do Ghnó a fháil ach cliceáil anseo  .

 

Leideanna Scrúduithe do Dhaltaí Gnó

 

Cliceáil anseo le halt a íoslódáil a d’fhéadfadh bheith úsáideach le roinnt le scoláirí atá ag ullmhú do pháipéar Gnó Ardleibhéil na hArdteistiméireachta.