Cruth agus Spás

 

Acmhainní maidir le Cruth agus Spás 

Ceardlann 1 

Sleamhnáin

Ceardlann 1 

Leabhrán Rannpháirtí

Tasc-chártaí 

Timpeallán 1

Ceardlann 2

Sleamhnáin

Ceardlann 2

Leabhrán Rannpháirtí

Tasc-chártaí 

Timpeallán 2

Acmhainní Breise

Seicliostaí maidir le Scileanna

Cruth agus Spás: Measúnú agus Glór an Dalta

Paca Measúnaithe maidir le Cruth agus Spás

Cruth agus Spás: Réasúnaíocht, I mBun Cumarsáide agus Léiriú

 

 

Is é cuspóir an Lámhleabhair seo maidir le Cruth agus Spás cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí chun an snáithe Cruth agus Spás a theagasc (Rang na Naíonán go Rang 6). Beartaítear go gcomhlánóidh agus go dtacóidh an acmhainn le cur i bhfeidhm Churaclam na Matamaitice sna Bunscoileanna (PSMC) in áit é a ionadú. De thoradh treoir bhreise a thabhairt chun Cruth agus Spás a theagasc agus a fhoghlaim, déanann an acmhainn seo iarracht creatlach theagascach a shoiléiriú chun smaointeoireacht mhatamaiticiúil a chur chun feabhais. Moltar sa treoir bhreise theagasc modhanna chun scileanna matamaitice d’ord níos airde ar nós réasúnaíochta, cur in iúl agus léiriú, comhtháthú agus nascadh, agus cur chun feidhme agus réiteach fadhbanna, a mhealladh, a shíneadh agus a thacú.  Cé go leagtar béim san acmhainn seo ar an snáithe Cruth agus Spás, is féidir an chreatlach theagascach a úsáid do gach snáithe agus snáithaonad i gCuraclam Matamaitice na Bunscoile freisin.

 

 

Cliceáil ar an nasc thíos leis an lámhleabhar a íoslódáil.

Lámhleabhar maidir le Cruth agus Spás

Lámhleabhar do Chruth agus Spás 

Paca Measúnaithe maidir le Cruth agus Spás


Fuarthas na tasc-chártaí seo ó Sheimineár Féinmheastóireachta Scoile 3:

Timpeallán 1 Tasc-chártaí

Timpeallán 2 Tasc-chártaí

Cártaí Oibre 1

Cártaí Oibre 2

 


Fuarthas na sleamhnáin seo ó Lá Naisc na Múinteoirí  

Sleamhnáin Lá an tSeimineáir