An tSraith Shinsearach – Gnó

 


 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú go bhfuil na naisc cruinn agus ábhartha, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna gréasáin a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó leis an suíomh Idirlín seo.

 


Suíomh Gréasáin Aonad Topaic(í)
An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí 1 Spéiseanna contrártha agus conas a réitítear iad
Comhlachas Tomhaltóirí na hÉireann 1 Daoine i nGnó: Grúpaí sainleasa
Treoir maidir leis an Acht um Chosaint Tomhaltóirí 2007 1 Spéiseanna contrártha agus conas a réitítear iad Reachtaíocht a bhaineann le Tomhaltóirí
An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre  1 Spéiseanna contrártha agus conas a réitítear iad Caidreamh Tionsclaíoch
Oifig Fiontair Áitiúil 2 Fiontraíocht
MoneySense for Schools 4 Bainisteoir Teaghlaigh agus Gnó: Airgeadas
Áireamhán Coigiltis AIB 4 Bainisteoir Teaghlaigh agus Gnó: Airgeadas
123.ie 4 Bainisteoir Teaghlaigh agus Gnó: Árachas

Cónaidhm Árachais na hÉireann – Míniú ar Théarmaí Árachais A-Z

4 Bainisteoir Teaghlaigh agus Gnó: Árachas
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí 5 Ag Tosú: Roghanna Úinéireachta
Údarás Caighdeáin Fógraíochta na hÉireann 5 Ag Tosú: Margaíocht
An Phríomh-Oifig Staidrimh 6 Gnó agus an Geilleagar: Athróga Eacnamaíocha
Trading Economics – Táscairí Eacnamaíocha de réir Tíre 6 Gnó agus an Geilleagar: Athróga Eacnamaíocha
Físeán: Ireland by the Numbers 7 Timpeallacht Idirnáisiúnta: An tábhacht a bhaineann le trádáil idirnáisiúnta maidir leis an ngeilleagar Éireannach
Fiontraíocht Éireann 7 Bunchuntas faoin Timpeallacht Trádála Idirnáisiúnta: Deiseanna do Ghnó Éireannach

Oideachas Gnó

   

The Business Guys