Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí – Acmhainní SEC

Acmhainní SEC

 

Ábhar Choimisiún na Scrúduithe Stáit

 

Scrúdpháipéar  AL

 

Scéim Mharcála AL

 

Scrúdpháipéar GL

 

Scéim Mharcála GL

 

Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora*

Béarla

Gaeilge

Béarla

Gaeilge

Béarla

Gaeilge

Béarla

Gaeilge

 

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017  
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016  
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014  
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013  

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

 

2011

2011

2011

2011

2011

 2011

2011

2011

 

2010

2010

2010

2010

2010

 2010

2010

2010

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora

2009

2009

2009

 2009

2009

2009

2009

2009

 

2008

2008

2008

2008

2008

2008 

2008

 2008

 

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

 

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

 

2005

2005

2005

2005

2005

 2005

2005

2005

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora

2004

2004

2004

 

2004

 2004

2004

 

 

2003

2003

2003

 

2003

2003

2003

 

 

2002

2002

2002

 

2002

2002

2002

 

 

2001

2001

2001

 

2001

 2001

2001

 

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora

2000

2000

   

2000

2000      

1999

1999

   

1999

1999      

1998

     

1998

       

* Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear Tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora gach bliain i ngach ábhar

 

Anailís ar Thorthaí na hArdteistiméireachta

Bain úsáid as na huirlisí seo le do chuid torthaí a chur i gcomparáid leis an meán náisiúnta. Is féidir iad a úsáid chun cabhrú le féinmheastóireacht do roinne ábhair. 

 

Anailís Ábhair: Eolaíocht Talmhaíochta 2013

Nasc