Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí – Eochairscileanna

 
 
 

Eochairscileanna

 

 

 


 

Modheolaíochtaí

 

Tá roinnt straitéisí ginearálta a chruthaigh na seirbhísí tacaíochta chun cabhrú le teagasc agus foghlaim i do sheomra ranga eolaíochta thíos.

Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí

Iléirim

Difreáil

Pleanáil chun tacú le teagasc cumais mheasctha

Ceisteanna agus Tacsanomaíocht Bloom á húsáid

Leagtar amach sa rannán seo cuid den taighde gníomhaíochta a rinne múinteoirí na hÉireann ina gcuid seomraí ranga ar mhodheolaíochtaí éagsúla teagaisc ghníomhaigh.

Foghlaim Measúnú
Póstaeir a úsáid chun feabhas a chur ar fhoghlaim Marcáil Tráchta Amháin
An siollabas a dhéanamh ábhartha don saol laethúil Ceisteanna Piarshocraithe
Obair Baile Ceisteanna chun Ratha
Ceisteanna Soilse tráchta a úsáid le haghaidh Féinmheasúnú
Sainmhínithe á scríobh ag daltaí Eolas Roimhe a Úsáid
Eochairfhocail chun feabhas a chur ar litearthacht Tástálacha feicthe a úsáid
Leabhar oibre tionscnaimh a úsáid Ceisteanna do thástálacha á gcruthú ag daltaí
Amharc-íomhánna a úsáid Siombailí a úsáid in áit marcanna le haghaidh grádú
Foghlaim Chomhoibríoch a úsáid Measúnú Leanúnach a Úsáid
Teagasc gan Téacsleabhar a Úsáid Crosfhocail a Úsáid
Piartheagasc  
ICT Athbhreithniú
Grianghrafadóireacht Dhigiteach Foghlaim chomhoibríoch le haghaidh athbhreithniú
Prátaí teo Mapáil Choincheapa
Photostory a Úsáid Meabhairmhapáil
Logálaithe sonraí a úsáid A nótaí féin á ndéanamh ag daltaí
Ceamara a Úsáid Freagraí samplacha á ndéanamh ag daltaí
Death by powerpoint PowerPoint mar uirlis athbhreithnithe
Comhtháthú ICT Póstaeir Athbhreithnithe
Taispeáint vs Breathnú Athbhreithniú – conas é a dhéanamh
Teicnící athbhreithnithe