Paca Acmhainní Idirbhliana

Paca Acmhainní Idirbhliana

 

720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foilseachán de chuid na Roinne Oideachais, 1994, agus bunaithe ar Threoirlínte na Roinne Oideachais, 1994-1995.

Ní forordú lárnach é an t-ábhar acmhainne seo i gcomhair aon chláir ar leith ach tá sé beartaithe mar acmhainn faoi choinne fhorbairt na scoile uile agus fheabhsú na gclár a thairgeann na scoileanna. Cinntíonn leagan amach an ábhair go bhféadfaí é a fhótachóipeáil go héasca, go háirithe na bileoga oibre do na daltaí agus na múinteoirí. Ina theannta sin, ní hionann an t-ábhar agus deireadh próisis ach is tús é agus níl sé i gceist go mbeadh sé cuimsitheach ná críochnaitheach ó thaobh a scóipe de.

Tá na leabhair seo i bhformáid PDF. Beidh Acrobat Reader ag teastáil chun é a fheiceáil. Is féidir Acrobat a íoslódáil saor in aisce ó www.acrobat.com

 

Cuid 1: Pleanáil

Cuid 2: Teagasc agus Foghlaim

Cuid 3: Breac-chuntais agus Machnaimh ar an gCuraclam

Cuid 4: Measúnú agus Teastasú

Cuid 5: Meastóireacht

Cuid 6: Eolaire Acmhainní