TSCS - Eolas Fúinn

TSCS - Eolas Fúinn

Cad atá sa Teastas Sóisearach – Clár Scoile (TSCS)?

Clár náisiúnta atá urraithe ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) is ea an Teastas Sóisearach – Clár Scoile (TSCS). D’eascair sé ó na cláir luathfhágálaithe scoile arna dtionscnamh ag  an Aonad Forbartha Curaclaim. Tá an clár i bhfeidhm i níos mó ná 240 scoil ar fud na tíre faoi láthair.

Aidhmeanna

Is é an aidhm atá leis an Teastas Sóisearach – Clár Scoile creat curaclaim a chur ar fáil a chabhraíonn le scoileanna agus le múinteoirí an Teastas Sóisearach a dhéanamh níos inrochtana do na daoine óga siúd a d’fhéadfadh an scoil a fhágáil gan cáilíochtaí foirmiúla a bheith acu. Féachann sé le cuidiú a thabhairt do dhaltaí rath a bhaint amach agus féiníomhá dhearfach a fhorbairt trí chreat curaclaim agus measúnachta a chur ar fáil atá oiriúnach dá gcuid riachtanas. Ar chríochnú an chláir, faigheann daltaí próifíl, atá ina taifead oifigiúil ar a gcuid éachtaí,  ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta.

Tuilleadh Eolais

Seo a leanas roinnt ceisteanna a chuireann múinteoirí agus daoine eile nach bhfuil cur amach acu ar an Teastas Sóisearach – Clár Scoile go rialta. Mura bhfuil do cheist le feiceáil anseo, cuir ceist orainn trí  ríomhphost agus is féidir linn í a chur lenár stór ceisteanna. Cuireadh na ceisteanna i ngrúpaí le go mbeidís éasca le húsáid.