Nuatheangacha na Sraithe Sinsearaí – Naisc

 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna Idirlín a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó leis an suíomh Idirlín seo. 


 

 

 Suíomh Idirlín PPLI – An tionscnamh nuatheangacha iar-bhunscoile

 

Suíomh Idirlín VITALL arna fhorbairt idir an Roinn Oideachais, OÉ Má Nuad,  an Tionscnamh Teangacha Iar-bhunscoile (PPLI) agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)

 

Institiúid Scannán na hÉireann

 

RFI Stáisiún Raidió sa Fhrainc

 

TIVI.de    Stáisiún Gearmánach

 

Suíomhanna Idirlín Spáinnise