An tSraith Shóisearach – Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil