An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

 

 

ICT agus Foghlaim

 

 


 

Tugtar tús eolais sa ghearrchúrsa ar líne seo ar úsáid blagála chun tacú le teagasc agus le foghlaim agus, go háirithe, chun tacú le forbairt na litearthachta. Tá sé mar aidhm aige na scileanna riachtanacha a thabhairt do mhúinteoirí chun go mbeidh siad in ann blag simplí ina bhfuil téacs, íomhánna agus ilmheáin eile a shocrú nó a úsáid. Tá an cúrsa bunaithe ar ardán Bhlaganna Scoilnet (saor in aisce), rud a mbaineann roinnt mhaith scoileanna úsáid as. – Cliceáil anseo chun tuilleadh sonraí a fháil