Ceimic na Sraithe Sinsearaí

 
 
 

Eochairscileanna

 

 

 


 

Tá roinnt straitéisí a chruthaigh seirbhísí tacaíochta SFGM chun cabhrú le comhtháthú Phríomhscileanna na Sraithe Sinsearaí ar fáil le híoslódáil thíos.  

 

Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí

Iléirim

Difreáil

Pleanáil chun tacú le teagasc cumais mheasctha

Ceisteanna agus Tacsanomaíocht Bloom á húsáid

 

Leagtar amach sa rannán seo cuid den taighde gníomhaíochta a rinne múinteoirí na hÉireann ina gcuid seomraí ranga ar mhodheolaíochtaí éagsúla teagaisc ghníomhaigh.

 

FOGHLAIM

Póstaeir a úsáid chun feabhas a chur ar fhoghlaim

An siollabas a dhéanamh ábhartha don saol laethúil

Obair Baile

Ceisteanna

Sainmhínithe á scríobh ag scoláirí

Eochairfhocail chun feabhas a chur ar litearthacht

Leabhar oibre tionscnaimh a úsáid

Amharc-íomhánna a úsáid

Foghlaim Chomhoibríoch a úsáid

Teagasc gan Téacsleabhar a Úsáid

Piartheagasc

 

 

MEASÚNÚ

Marcáil Tráchta Amháin

Ceisteanna Piarshocraithe

Ceisteanna chun Ratha

Soilse tráchta a úsáid le haghaidh Féinmheasúnú

Eolas Roimhe a Úsáid

Tástálacha feicthe a úsáid

Ceisteanna do thástálacha á gcruthú ag scoláirí

Siombailí a úsáid in áit marcanna le haghaidh grádú

Measúnú Leanúnach a Úsáid

Crosfhocail a Úsáid

 

 

ICT

Grianghrafadóireacht Dhigiteach

Hot Potatoes

Photostory a Úsáid

Logálaithe sonraí a úsáid

Ceamara a Úsáid

Death by PowerPoint

Comhtháthú ICT

Taispeáint vs Breathnú

Teicnící athbhreithnithe

 

 

ATHBHREITHNIÚ

Foghlaim chomhoibríoch le haghaidh athbhreithniú

Mapáil Choincheapa

Meabhairmhapáil

A nótaí féin á ndéanamh ag scoláirí

Freagraí samplacha á ndéanamh ag scoláirí

PowerPoint mar uirlis athbhreithnithe

Póstaeir Athbhreithnithe

Athbhreithniú – conas é a dhéanamh