FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL)

 

 

 

Reachtaíocht, Ciorcláin agus Treoirlínte

 

 

 


 

Foinsíodh gach ceann de na cáipéisí atá sa rannán seo de shuíomh Idirlín  SFGM ón Roinn Oideachais agus Scileanna (www.education.ie) agus ó Leabhar Reachtaíochta na hÉireann (www.irishstatutebook.ie). Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín SFGM do FMS Iar-bhunscoile na foleathanaigh seo a leanas:

 

REACHTAÍOCHT

 

Éilítear in alt 4.3 den tuarascáil um Fhéinmheastóireacht Scoile ar scoileanna a dheimhniú gur thug siad faoin Reachtaíocht ábhartha mar atá sonraithe sna Treoirlínte d’Fhéinmheastóireacht Scoile le haghaidh Iar-bhunscoileanna (2013, lgh 64-67)).  Is féidir rochtain a fháil ar an Reachtaíocht ábhartha trí chliceáil ar an roghchlár  ‘Reachtaíocht’ nó, de rogha air sin, trí  chliceáil anseo.

 

CIORCLÁIN AGUS TREOIRLÍNTE

 

Éilítear in alt 4.3  den tuarascáil  um Fhéinmheastóireacht Scoile  ar scoileanna a dheimhniú gur thug siad faoi  na ciorcláin agus na treoirlínte ábhartha mar atá sonraithe  sna Treoirlínte d’Fhéinmheastóireacht Scoile le haghaidh Iar-bhunscoileanna (2013, lgh 64-67)).  Is féidir rochtain a fháil ar  Chiorcláin agus ar Threoirlínte  na Roinne Oideachais agus Scileanna trí chliceáil ar an roghchlár ‘Ciorcláin  agus Treoirlínte’  nó, de rogha air sin, trí  chliceáil anseo.