FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL)

 

 

 

Reachtaíocht, Ciorcláin agus Treoirlínte

 

 

 


 

Tá gach ceann de na cáipéisí atá sa rannán seo le fáil ar shuíomh gréasáin  SFGM ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (www.education.ie) agus ar Leabhar Reachtaíochta na hÉireann (www.irishstatutebook.ie). Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannán seo de shuíomh gréasáin SFGM do FMS Iar-bhunscoile na foleathanaigh seo a leanas:

 

 

Treoirlínte Athbhreithnithe 2016 - 2020 Ag Féachaint ar ár Scoileanna 2016 Creat Cáilíochta d’Iar-bhunscoileanna

 

Treoirlínte Féinmheastóireachta Scoile 2016 - 2020 (Iar-bhunscoileanna)

 

 

Íoslódáil:School-Self-Evaluation-Guidelines-2016-2020_Post-Primary_English_WEB.pdf

Ag Féachaint ar ár Scoil 2016 Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanna

 

 

Íoslódáil:Looking-at-Our-School-2016-A-Quality-Framework-for-Post-Primary-Schools_English_WEB.pdf

 

 

 

CIORCLÁIN AGUS TREOIRLÍNTE

 

 

 

 

REACHTAÍOCHT