Ealaín na Sraithe Sinsearaí – Litearthacht

 
 

 

LITEARTHACHT AGUS UIMHEARTHACHT SAN EALAÍN
 

 
 
 
 
RÉAMHRÁ

 

In Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol , leagtar amach straitéis náisiúnta an rialtais chun Litearthacht agus Uimhearthacht a fheabhsú i scoileanna na hÉireann go dtí an bhliain 2020. Mar is amhlaidh le gach roinn ábhair; tá sé ríthábhachtach go dtéann ranna ábhair i gleic go hiomlán le Litearthacht agus Uimhearthacht d’fhonn na cuspóirí arna leagan amach sa straitéis a fhíorú. Is féidir achoimre ar an gcáipéis sin a íoslódáil anseo. 

 

Dearadh na hacmhainní Litearthachta agus Uimhearthachta don Ealaín a bhaineann go sonrach le hábhair  a dearadh go speisialta le cuidiú le múinteoirí Ealaínena cuspóirí seo  a  fhíorú:

 

LITEARTHACHT IN EALAÍN, CEARDAÍOCHT AGUS DEARADH
 

 

 

LITEARTHACHT STAIR NA HEALAÍNE: EOCHAIRFHOCAIL
Ailtireacht Rómhánúil Ailtireacht Ghotach
An Iodáil sa Renaissance Luath An Athbheochan i dTuaisceart na hEorpa agus sa Veinéis
An tArd-Renaissance Nuachlasaiceach
Réalachas Rómánsachas
Impriseanachas Iar-Eispriseanachas
Ciúbachas Osréalachas
Eispriseanachas Teibí Taibhealaín