Fisic na Sraithe Sinsearaí

 
 

 

Litearthacht agus Uimhearthacht
 

 
 

 

Réamhrá 

 

In Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol , leagtar amach straitéis náisiúnta an rialtais chun Litearthacht agus Uimhearthacht a fheabhsú i scoileanna na hÉireann go dtí an bhliain 2020. Mar is amhlaidh le gach roinn ábhair, tá sé ríthábhachtach go dtéann ranna ábhair i ngleic go hiomlán leis an Litearthacht agus an Uimhearthacht d’fhonn na cuspóirí arna leagan amach sa straitéis a fhíorú. Is féidir achoimre ar an gcáipéis sin a íoslódáil anseo. 

 

Tá na hacmhainní seo a leanas á gcur ar fáil do mhúinteoirí fisice le cuidiú leo na cuspóirí sin a bhaint amach:

 

Straitéisí Litearthachta

 

 

 

 

 

TEIDEAL NASC
Cáipéis Litearthachta Shamplach 

Seicliosta

(féinmheastóireacht uimhearthachta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Acmhainní Eile

 

Eagraithe Grafacha

Is féidir leo tacú le feabhsú litearthachta. Tá eagraithe grafacha ón SFGM ar fáil anseo lena bpriontáil amach agus a thabhairt do dhaltaí nó lena n-úsáid mar shleamhnáin PowerPoint is féidir a líonadh isteach ar an ríomhaire.  Tá samplaí ann freisin d’eagraithe eolaíochta a líonadh isteach roimhe seo chun roinnt smaointe a thabhairt duit.

TEIDEAL NASC
Eagraithe Grafacha is féidir a Phriontáil Amach
Eagraithe Grafacha i bhfoirm PowerPoint 
Samplaí d’Eagraithe Grafacha Eolaíochta

 

 


C-Nótaí

cineál eagraí ghrafaigh atá fóinteach le húsáid le daltaí Ardteistiméireachta is ea C-Nótaí. Comhcheanglaíonn C-Nótaí dhá mhodh aithnidiúla chumhachtacha:  SQ3R agus Cornell Notes.  Tugtar  “C-Nótaí”  orthu toisc go scríobhann  daltaí Ceisteanna in imeall na láimhe clé. Nuair atá daltaí  ag ullmhú do Quiz nó ag dul siar ar obair, feidhmíonn na Ceisteanna mar leideanna chun na nithe ba chóir a bheith ar eolas acu a  chur i gcuimhne dóibh.  Nuair atá na nótaí seo á n-úsáid acu mar áiseanna staidéir,  is féidir le daltaí imeall ar dheis an pháipéir a fhilleadh le go mbeidh sé comhthreomhar leis an líne poncanna.  Is féidir leo  ceisteanna a fheiceáil ansin sa C-cholún agus iad a úsáid mar uirlis féinmheasúnaithe.


Nathracha is Dréimirí

Is féidir Nathracha is Dréimirí a imirt agus úsáid á baint as ceann ar bith de na tacair cheisteanna a dhéanann tú. Ní gá ach na ceisteanna a phriontáil ar chárta nó, mura dtaitníonn gearradh cárta leat, déan iad a phriontáil ar lipéid agus a ghreamú de luaschártaí! Is féidir na cártaí ceisteanna céanna a úsáid le haghaidh  biongó agus Nathracha is Dréimirí araon. Péire ar leathphraghas. Nach luach maith é sin!

Beidh ort an bord nathracha is dréimirí a phriontáil ansin. Déan an teimpléad thíos a íoslódáil agus a lannú. Tá sé go breá i bhfoirm A4 ach beidh ort na licíní beaga a úsáid. Priontáil i bhfoirm A3 má tá fáil agat ar phrintéir A3.

Teimpléad do Nathracha is Dréimirí


Teimpléid iQuiz

 

Teimpléad 1

Teimpléad 2

Teimpléad 3

Teimpléad 4

 


Acmhainní Eile

TEIDEAL NASC
Sruthléamh

Sruthléamh

Sracléamh

     

SQ3R

SQ3R

Léitheoireacht ar mhaithe le brí

Léitheoireacht ar mhaithe le Brí

Seánraí Scríbhneoireachta

Seánraí Scríbhneoireachta

Briathra bunaithe ar Thacsanomaíocht Bloom

Briathra bunaithe ar Thacsanomaíocht Bloom

   
Tús eolais ar Mhataí Boird

Tús eolais ar Mhataí Boird

Teimpléad Mata Boird

Teimpléad Mata Boird

   

 


Suíomhanna Idirlín chun feabhas a chur ar Litearthacht

 

SUÍOMH IDIRLÍN

CUR SÍOS

puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
wordlearner  Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
pppst Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Scrúdú
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Scrúdú, Quiz
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Ciúb ceisteanna a chruthú trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom