Eacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí – Naisc

 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna Idirlín a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc chuig suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó chuig an suíomh Idirlín seo.

 

Naisc le Suíomhanna Idirlín Eacnamaíochta
Economics Incentives Nasc
Geilleagar na hÉireann Nasc
NAMA winelake – ailt a bhaineann leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní Nasc
True Economics Blogspot Nasc
Askaboutmoney Nasc
Banc Ceannais na hÉireann Nasc
An Roinn Airgeadais Nasc
An Phríomh-Oifig Staidrimh Nasc