Fisic na Sraithe Sinsearaí – Cáipéisí Oifigiúla

 

 

 

Cáipéisí Oifigiúla

 

 

 


 

Cliceáil ar an nasc ábhartha chun teacht ar Cháipéisí Oifigiúla d’Fhisic na Sraithe Sinsearaí.

 

TEIDEAL NASC

Siollabas na hArdteistiméireachta

(Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal)

Treoirlínte Ardteistiméireachta do Mhúinteoirí

 
Treoir don Chigireacht Ábhair Íoslódáil treoir
Treoir maidir le Cigireacht Theagmhasach Íoslódáil Treoir
Pleanáil an Churaclaim – Aonad 9 den Tionscnamh um Pleanáil Forbartha Scoile Íoslódáil Aonad 9