Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sinsearaí – Acmhainní Curaclaim

 

 

 

Acmhainní Curaclaim

 

 

 


 

Fáilte chuig an rannán  ACMHAINNÍ CURACLAIM  le haghaidh Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sinsearaí. Chun rochtain a éascú, cuimsíonn an rannán seo de shuíomh Idirlín SFGM roinnt nód.  Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil orthu.

 

Chomh maith leis sin, is é atá sa rannán seo ná láithreoireacht PowerPoint a d’fhéadfadh bheith cabhrach duit agus glacadh Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sinsearaí á chur chun cinn agat le do chuid daltaí mar aon le láithreoireacht PowerPoint faoi obair chúrsa Oideachas Reiligiúnach na hArdteistiméireachta.

 

 

Roinn A –  Cuardach brí agus luachanna