nascmhúinteoir Uimhearthachta

Fáilte!


 

Beartaítear go rachaidh an roinn seo den suíomh Idirlín d’Uimhearthacht Iar-bhunscoile leis na seimineáir do Nascmhúinteoirí Uimhearthachta. Is é cuspóir na seimineár seo  acmhainn in uimhearthacht a fhorbairt 578 ag leibhéal scoile. Is é príomhfhócas na seimineár do nascmhúinteoirí uimhearthachta ná cur chun cinn agus forbairt na huimhearthachta sa scoil uile. Déantar iniúchadh sna seimineáir seo freisin ar  raon modhanna a bhfuil mar aidhm acu acmhainn in uimhearthacht a mhéadú sa churaclam ar fad.

Tá páirt á glacadh faoi láthair ag múinteoirí ar ainmnigh a scoil iad in 2012 agus in 2013 i dtionscnamh na Nascmhúinteoirí Uimhearthachta. Tá sé beartaithe go n-athosclófar an próiseas iarratais roimh dheireadh na bliana acadúla seo (Meitheamh 2014).