An tSraith Shinsearach – Stair

 
 
 

Príomhscileanna

 

 

 


 

Tá roinnt straitéisí a chruthaigh seirbhísí tacaíochta SFGM chun cabhrú le Príomhscileanna na Sraithe Sinsearaí a chomhtháthú anseo thíos.

 
Teideal Amharc Íoslódáil
Scileanna smaointeoireachta criticiúla na scoláirí a fhorbairt tríd an staidéar atá bunaithe ar cháipéisí Íoslódáil Nasc
 

Modheolaíochtaí Foghlama Gníomhaí

 

Foghlaim Ghníomhach leis na hIlmheáin

 

Measúnú chun Foghlama

 

Ceistiú Éifeachtach

 

Ceisteanna agus Tacsanomaíocht Bloom á húsáid

 

Foghlaim Chomhoibríoch 

 

 

Cliceáil ar gach acmhainn chun í a íoslódáil

Leabhrán maidir le modheolaíochtaí gníomhacha  Íoslódáil Nasc