An tSraith Shóisearach – Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil

 

 

 

Nuacht

 

 


 

 

Fondúireacht SCOOP 

 

Chun seoladh ár nAcmhainne Oideachais do Dhaltaí Meánscoile a cheiliúradh, táimid ag taispeáint an chláir faisnéise:

 

 

 

Sa chlár faisnéise, insítear scéal trí theaghlach atá ina gcónaí sa Chambóid sa lá atá inniu ann de réir mar a théann siad i ngleic leis na roghanna deacra arb iad mearfhorbairt is cúis leo agus de réir mar a streachlaíonn siad lena modhanna traidisiúnta maireachtála a choinneáil agus an saol nua-aimseartha ag teacht chun cinn timpeall orthu. 

 

Bronnadh Mórdhuais Choiste an Chineama Dhomhanda air

 


 

Dáta agus Ionad

 

Dé Máirt, an 15  Iúil. The Sugar Club, Sráid Líosain, Baile Átha Cliath 2 ó  6.30 - 9.30pm. 

 


 

Clár Oibre an Chláir

 

Aoichainteoirí: 7.00pm

 

  •                 Labhróidh Natasha McAvinney, Oifigeach Oideachais SCOOP, faoina heispéiris agus í ag oibriú inár scoil chomhpháirtíochta sa Chambóid
  •                 Pléifidh Emma Gleeson ó Clean Clothes Campaign a bhfeachtas ar son an cheartais trádála agus conas is féidir le scoileanna páirt a ghlacadh ann
  •                 Labhróidh [le deimhniú] ó Chomhlámh, an phríomheagraíocht d’Oibrithe Forbartha in Éirinn, faoina thábhachtaí atá Oideachas Forbartha

 

Ceardlann Idirghníomhach Ghearr: 7.30pm

 

  •                  A chuimseoidh roinnt de ghníomhaíochtaí ár n-acmhainne scoile.

 

Áireofar leis na téamaí iniúchadh a dhéanamh ar an dearcadh atá ag daoine i leith tíortha i mbéal forbartha, aincheist na forbartha, gnó agus daonchairdeas, obair i monarchana éadaí agus cúrsaí talmhaíochta/oideachais. 

 

Beidh sé saor in aisce an acmhainn féin a íoslódáil ónár suíomh Idirlín agus is féidir le múinteoirí í a úsáid le linn an téarma scoile

 

8pm:  Taispeáint an Chláir Faisnéise: 

 


 

Tá an ócáid ar oscailt do chách agus saor in aisce. Is cuma cé acu is féidir leat freastal ar chuid amháin den ócáid nó ar an dá chuid di, spreagaimid thú teacht. Má bhíonn aon cheisteanna agat, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil le Sarah Holian ag  sarahholian@scoopofoundation.com  nó ar  0862151191. Táimid ag súil le fáilte a chur chugat ag ár n-ócáid.

 

 


 

Tá gearrchúrsa in OSSP á fhorbairt ag CNCM. Féach ar shuíomh Idirlín CNCM chun sonraí a fháil.