SCIENTIX

Fáilte chuig Tionscadal Scientix  -  Leathanach Faisnéise


 
Scientix 

 

 

                   

 

Iarrtar ar thionscadail  STEM atá maoinithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag comhlachtaí poiblí naisc a chruthú le Scientix.  Tá Scientix gníomhach ar twitter agus ar Facebook araon.  Déantar faisnéis faoi thionscadail, faoi imeachtaí, faoi nuacht, etc., a scaipeadh trí thairseach scientix. 

Má tá tionscadal nó tionscnamh STEM á reáchtáil agat in Éirinn atá maoinithe go poiblí, inis dúinn ionas gur féidir linn do thionscadal a áireamh agus a fhógairt ar Scientix. Ríomhphost sciences@pdst.ie

 

 

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar thairseach Scientix:  Tairseach Scientix

 

Scientix in Éirinn

 

Reáchtáladh Comhdháil Náisiúnta na Múinteoirí Bitheolaíochta in Ollscoil Mhá Nuad ar an 24 Eanáir 2015. Lá praiticiúil do mhúinteoirí bitheolaíochta sinsearaí a bhí ann. D’oscail Stiúrthóir SFGM Ciara O’Donnell an lá, agus chuir sí tionscadal Scientix 2 i láthair. 

Tá físeán gearr den lá ar fáil thíos.

 

x

 

Reáchtáladh an chéad Chomhdháil Náisiúnta Scientix in Éirinn ar an 21 agus 22 Samhain 2014. Amharc ar an bhfíseán den lá thíos. Áirítear san fhíseán seo turgnamh den Tástáil Gerber a rinneadh ar an lá le trealamh a fuarthas ar iasacht ó Lee Strand Dairies, Trá Lí.

 

 

 

 

 

 

Ceardlanna maidir le Míthuiscintí Fisice

 

Reáchtáladh ceardlann maidir le míthuiscintí fisice in Ionaid Oideachais Luimnigh agus Chorcaí i Samhain 2014 agus Eanáir 2015 agus d’éirigh go maith leo.   

 

 

 

Ceardlann Phraiticiúil Ceimice

 

Reáchtáladh ceardlann phraiticiúil ceimice a chuir na turgnaimh nua le haghaidh cheimic na hardteistiméireachta i láthair ag comhdháil ISTA 2014. Thaitin an cheardlann go mór leis an dream a d’fhreastail uirthi agus ba chúnamh mór a bhí ann chun tús a chur le plé maidir leis na turgnaimh nua a chur i láthair scoláirí.