Tacú le Scientix

   Tacú le Scientix 

 

Fill ar Phríomhleathanach Scientix

 


 

Scaipeadh 

 

Scaipeadh Duine le Duine

 

Tabhair cuireadh do Scientix láithreoireachtaí a chur ar fáil le linn imeachtaí, ceardlanna agus comhdhálacha tionscadail (e.g. sliotán 20 nóiméad chun gur féidir faisnéis faoi Scientix a chur i láthair). Tá Scientix in ann freastal ar chostais taistil agus chothaithe a chuid láithreoirí.

 

Scaipeadh ar Líne

 

Nuacht a thagann as meáin shóisialta Scientix agus as a chuid irisí coimriúcháin, nuachtlitreacha, ríomhphost, etc., a dháileadh trí chainéil an tionscadail (na meáin shóisialta, nuachtlitreacha, liostaí ríomhphoist...) nuair is cuí.

 

Na tairbhí atá ann do thionscadail: An scéal is déanaí ar an oideachas Eolaíochta a chur ar fáil do chomhpháirtithe agus do leantóirí an tionscadail.

 

 


 

 

Imeachtaí

 

Ceardlann painéal múinteoirí Scientix a óstáil

 

Bíonn Scientix i gcónaí ar lorg óstach dá cheardlanna painéal múinteoirí a bhíonn ar siúl ag amanna éagsúla le linn na bliana (ag an deireadh seachtaine).

 

I gcás gach ceann de na ceardlanna sin, íocann Scientix as na costais seo a leanas:

           Eitiltí na múinteoirí uile chuig láthair na ceardlainne
           Cóiríocht óstáin do na múinteoirí uile
           Dinnéar ar an Aoine agus ar an Satharn
           Lón ar an Satharn agus ar an Domhnach

Bíonn an clár ar siúl ag na hamanna seo a leanas de ghnáth:

           An Satharn: 9.00 go 17.00 (maireann an obair/na ceardlanna thart ar 6.5 uair an chloig)
           An Domhnach: 9.00 go 13.00 (maireann an obair/na ceardlanna thart ar 3.5 uair an chloig)

 

Is é an ósteagraíocht / an t-óst-tionscadal a chuireann an t-ionad ar fáil (seomra amháin ina bhfuil spás do 35 rannpháirtí, rochtain Idirlín do gach rannpháirtí agus feiste Beamer) agus is féidir leo páirt a ghlacadh sa chlár. Teastaíonn leath an chláir (thart ar 5 uair an chloig) ó Scientix le haghaidh ábhair a bhaineann go sonrach le Scientix. Is féidir ceardlanna atá pleanáilte ag an ósteagraíocht agus a bhaineann le hoideachas STEM a chur ar siúl sa chuid eile den chlár. Is féidir na ceardlanna múinteoirí sin a eagrú i gcomhar le comhdhálacha eile imeachtaí a bheidh ar siúl ag an am céanna.

 

Múinteoirí fíor-inspreagtha STEM a bhfuil taithí acu ar scaipeadh (agus a bhfuil taithí ag roinnt acu ar thaighde) agus a thagann as bunscoileanna / iar-bhunscoileanna ar fud na hEorpa iad na múinteoirí a bhíonn páirteach.

 

Na tairbhí atá ann do thionscadail: Scaipeadh an tionscadail a mhéadú agus teacht ar mhúinteoirí fíor-inspreagtha STEM; an fhéidearthacht atá ann páirt a thabhairt do mhúinteoirí ina dtionscadail féin.

 

Ceardlanna eile

 

Is féidir le tionscadail sliotáin ina gcláir a chur ar leataobh ar mhaithe le ceardlanna Scientix a thionól ag a n-imeachtaí féin (féach ar Oiliúint Múinteoirí  Ceardlanna Scientix  Ceardlanna Scientix ag imeachtaí eile) agus imeachtaí líonraithe Scientix a óstáil agus a chomheagrú do thionscadail oideachas STEM (féach ar an rannán Bainistíochta).

 

Na tairbhí atá ann do thionscadail: clár an tionscadail a chur i gcrích le mórscaipeadh agus le mórthacaíocht.

 

 


 

 

Fill ar Phríomhleathanach Scientix