Píosa físe de Dhamhsa Tíre

Tá píosaí físe ar fáil duit nó do do rang de leanaí ag léiriú na ndamhsaí seo a leanas:

 

Ainm an Damhsa An tír as a dtagann sé Nasc Físeáin Smaoinigh ar an damhsa seo a úsáid leis na hamhráin seo a leanas
Tar Chugam Westphalia, an Ghearmáin http://player.vimeo.com/video/52561505 1/2 
An Damhsa Mór Éire http://player.vimeo.com/video/52558467 1/2 agus 3/4
   Damhsa na Cuaiche An Ostair http://player.vimeo.com/video/52558466 1/2 agus 3/4
 Damhsa an Chnó Coill  An Rómáin https://player.vimeo.com/video/52559834 3/4
   Damhsa an Ghréasaí An Pholainn http://player.vimeo.com/video/52560491 3/4
 An Damhsa Boise Gearmánach  An Ghearmáin http://player.vimeo.com/video/52558471 3/4
  Ionsaí na hInse Éire http://player.vimeo.com/video/52560490 3/4
 Port an Fhómhair Éire http://player.vimeo.com/video/52559832 3/4
  An Staicín Eorna Éire http://player.vimeo.com/video/52561504 5/6 
  Réicí Mhala Éire https://player.vimeo.com/video/52559840 5/6 
 Damhsa Thuathánach na Fraince  An Fhrainc http://player.vimeo.com/video/52558469 5/6
 La Vinca An Iodáil http://player.vimeo.com/video/52559836 5/6
  Luascadh Úsáidtear an choiscéim seo in go leor damhsaí tíre Gaelacha http://player.vimeo.com/video/52559838 Ó rang 1