BITHEOLAÍOCHT NA SRAITHE SINSEARAÍ – ACMHAINNÍ SCRÚDUITHE CHOIMISIÚN NA SCRÚDUITHE STÁIT

 

 

 

ACMHAINNÍ SCRÚDUITHE CHOIMISIÚN NA SCRÚDUITHE STÁIT

 

 

 


 

Fuarthas na Scrúdpháipéir, na scéimeanna marcála  agus tuarascálacha  an Phríomh-Scrúdaitheora ar fad do Bhitheolaíocht na hArdteistiméireachta ó  Choimisiún na Scrúduithe Stáit ( www.examinations.ie)

 

TABHAIR FAOI DEARA: 

 

  • Rinneadh athrú ar an siollabas i roinnt ábhar le déanaí. I gcás ábhar ina ndearnadh athrú ar an siollabas, is chun críocha tagartha amháin a léirítear na scrúdpháipéir do na blianta roimh an athrú. Níl siad bunaithe ar an siollabas reatha. Chun liosta iomlán de na hathruithe ar an siollabas a fháil, cliceáil  anseo  (Coimisiún na Scrúduithe Stáit, 2014);

  • Ní blianta a bhfuil réiltín curtha leo (e.g. 2003*) ar fáil faoi láthair  ó shuíomh Idirlín Choimisiún na Scrúduithe Stáit.

  • Ní fhoilsítear tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora gach bliain.

 

Chun na scrúdpháipéir, na scéimeanna marcála nó tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora ábhartha a íoslódáil, cliceáil ar an nasc ábhartha thíos: 

 


 

Scrúdpháipéar

Ardleibhéil

Scéim Mharcála Ardleibhéil

Scrúdpháipéar  Gnáthleibhéil

Scéim Mharcála Gnáthleibhéil

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora

2016 2016 2016 2016  
2015 2015 2015 2015  
2014 2014 2014 2014  

2013

2013

2013

2013

2014

2012

2012

2012

2012

 

2011

2011

2011

2011

 

2010

2010

2010

2010

 

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

 

2007

2007

2007

2007

 

2006

2006

2006

2006

 

2005

2005

2005

2005

 

2004

2004

2004

2004

2004

2003

2003

2003

2003

 

2002

2002

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2001

2001

2000

2000*

2000

2000*

 

1999

1999*

1999

2000*

 

1998

1998*

1998

1999*

 

1997

1997*

1997

1998*

 

1996

1996*

1996

1997*

 

1995*

1995*

1995*

1996*