FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL)


 

 

 

Na Forbairtí is Déanaí

 

 

 


Nuashonrú Féinmheastóireachta Scoile - Eagrán 7 

 

San eagrán seo déantar imscrúdú ar roinnt forbairtí i bhféinmheastóireacht scoile, lena n-áirítear an t-athrú go dtí an chéad timthriall eile de chur i bhfeidhm na féinmheastóireachta scoile sa tréimhse 2016-2020. Go háirithe an chaoi ar féidir leis an bpróiseas féinmheastóireachta tacú le ranna ábhair a gcuid pleanála
a fhorbairt le haghaidh churaclam nua na sraithe sóisearaí agus sonraíochtaí nua ábhair. Tá na sonraíochtaí nua sin bunaithe ar thorthaí foghlama agus ionchorpraíonn siad an t-eolas agus na scileanna timpeall ar an gcaoi a n-eagraítear an curaclam nua.
Féachann sé ar fhás leanúnach cultúir fiosraithe in iar-bhunscoileanna trí phróiseas féinmheastóireachta bríoch agus soláimhsithe. Ar deireadh, tugann an Nuashonrú roinnt eolais faoin gciorclán nua féinmheastóireachta a chumhdaíonn an tréimhse 2016-2020, agus na tacaíochtaí a bheidh ar fáil chun cuidiú lena chur i bhfeidhm.

 

Íoslódáil: SSE-Update-Issue-7-post-primary.pdf