FÉINMHEASTÓIREACHT SCOILE (IAR-BHUNSCOIL)

 

 

 

Na Forbairtí is Déanaí

 

 

 


Nuashonrú Féinmheastóireachta Scoile - Eagrán 6 

San eagrán seo, féachann an nuashonrú ar dhá réimse ar tharraing scoileanna aird orthu: 1. Conas is féidir le Féinmheastóireacht Scoile rannchuidiú le pleanáil don tsraith shóisearach nua i do scoil; agus 2. Conas spriocanna a leagan síos go héifeachtach. 

Íoslódáil Nuashonrú Féinmheastóireachta Scoile - Eagrán 6: SSE-Update-Issue-6-post-primary.pdf

Acmhainní Seimineáir SFGM Fómhar 2015 

Tá acmhainní seimineáir sa rannóg seo (sleamhnáin agus leabhar oibre) ó na seimineáir a d’eagraigh SFGM i bhfómhar na bliana 2015

Breithniú:

Dearadh an Seimineár Breithnithe le haghaidh ceannairí Scoile atá nuacheaptha chun measúnú a dhéanamh ar a seasamh maidir leis an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile agus déanfar iniúchadh ar an treochlár amach anseo

Íoslódáil an Láithreoireacht Breithnithe: Taking_Stock_V2.pdf

Íoslódáil an Leabhrán Breithnithe: Booklettakingstockdraft.pdf

Feabhas a Chur ar Fhoghlaim agus Measúnú a Theagasc

Dhírigh an Seimineár seo ar fhorbairt an 3ú réimse fócais le haghaidh Féinmheastóireacht Scoile. Iniúchadh ar an bhfoghlaim agus ar ghlór na ndaltaí.

 

 

Nuashonrú Féinmheastóireachta Scoile - Eagrán 5 

Déileáiltear sa 5ú hEagrán seo de na Nuashonruithe Féinmheastóireachta Scoile leis na réimsí seo a leanas: 

  1. 1. An próiseas Féinmheastóireachta Scoile i do leathanach scoile a bhainistiú agus a chothabháil
  2. An tríú gné den teagasc agus den fhoghlaim a roghnú
  3. Pleanáil gníomhaíochta DEIS le haghaidh feabhais agus Féinmheastóireacht Scoile i do scoil​

Íoslódáil Nuashonrú Féinmheastóireachta Scoile - Eagrán 5: SSE-UPDATE-PP-Issue-5.pdf

 

Seimineár ar Fhéinmheastóireacht Scoile, Deireadh Fómhair 2014

 

D’óstáil Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna seimineár ar fhéinmheastóireacht scoile sa Grand Hotel i Mullach Íde an 14 Deireadh Fómhair. Bhí níos mó ná 250 duine i láthair – príomhoidí agus múinteoirí ina measc. Is é John MacBeath, Ollamh Emeritus le hOllscoil Cambridge, a thug an spreagaitheasc, agus dearcadh idirnáisiúnta á thabhairt aige ar fhéinmheastóireacht scoile. Is iad príomhoidí scoile ar leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile a thug na láithreoireachtaí eile. Díríodh sna láithreoireachtaí sin ar ghnéithe difriúla d’fhéinmheastóireacht scoile, lena n-áirítear athbhreithniú comhoibríoch gairmiúil agus monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú na ngníomhartha comhaontaithe.

Lean an nasc seo le haghaidh tuilleadh sonraí.

 

 

Acmhainní Seimineáir SFGM

 

Tá Acmhainní Seimineáir SFGM Earrach 2014 (Cleachtas a Leabú i Scoileanna) ar fáil le híoslódáil anois i rannán acmhainní seimineáir SFGM nó is féidir rochtain a fháil orthu trí chliceáil anseo.