Matamaitic Fheidhmeach na Sraithe Sinsearaí

Fáilte chuig an leathanach baile don Mhatamaitic Fheidhmeach


 

Ceardlanna um Fhorbairt Ghairmiúil, Samhain 2014

 
Teideal na Ceardlainne:  Calcalas móide  Leideanna um Choigilt Ama agus Ullmhúchán Ranga

 

Ceardlann ar Chalcalas

Léargas ginearálta ar Chalcalas, dul siar ar an gcúlra, coincheapa difreála, forluí leis an gcúrsa Matamaitice (Cothromóidí Cearnacha, Cothromóidí Ciúbacha, etc.) agus sloinn feidhme a fhorbairt le haghaidh difreálacha. Forluí le Meicnic, le Gluaisne Choibhneasta agus le Diúracáin  Ceisteanna samplacha nua (Ceist 10). 

 

Leideanna um Choigilt Ama agus Ullmhúchán Ranga

An tIdirlíon a chuardach le haghaidh acmhainní ar bhealach éifeachtúil.  Ábhar le haghaidh obair baile, trialacha agus dul siar a ullmhú.  Cothromóidí a réiteach (GeoGebra).

 

 

Cláraigh linn. 

Má chláraíonn tú do sheoladh ríomhphoist linn, seolfaimid faisnéis duit faoi  imeachtaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí  nó  nuair a chuirfear acmhainní nua ar fáil.  

 

Chun do chuid sonraí a chlárú, cliceáil  anseo

 

Acmhainní

Feic ‘Acmhainní Ceardlainne SFGM’ chun sonraí a fháil faoi na hacmhainní a d’fhorbair SFGM i gcomhair Matamaitic Fheidhmeach.

 

Acmhainní arna gcur ar fáil ag Múinteoirí Matamaitice Feidhmí

Ar chruthaigh tú aon acmhainní teagaisc atá tú toilteanach a roinnt le do chomhghleacaithe? Breithneofar aon chineál acmhainne agus tabharfar creidiúint do mhúinteoirí as aon obair a chuirtear isteach murar luamar a mhalairt. Beidh acmhainní ar chuir múinteoirí iad ar fáil lonnaithe faoin táb “Acmhainní Curaclaim”.  Is leis an duine bunaidh a chruthaigh é úinéireacht agus cóipcheart an ábhair bhunaidh.

 

Seol d’acmhainn chuig:  patlynh@pdst.ie 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

Is féidir sonraí faoi thacaíocht CPD do Mhatamaitic Fheidhmeach a aimsiú faoin táb  “Féilire Imeachtaí” ó na roghanna roghchláir ar thaobh na láimhe deise den scáileán.

 

Ar lorg Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe:  Cliceáil anseo i gcomhair Tacaíocht Scoile.

 


 

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Matamaitic Fheidhmeach,

       Ionad Oideachais Luimnigh,

       Teach Marshal,

       Bóthar Thuar an Daill,

       Luimneach.

Seoladh Ríomhphoist:  sciences@pdst.ie 

Guthán: 061-585064    Facs: 061-585065

 
AttachmentSize
File HYPT-Senior-Certificate-Ver1.60.xlsx356.37 KB