Matamaitic Fheidhmeach na Sraithe Sinsearaí

 


 
Acmhainní

Tá ocht bhfíseán taispeántais seomra ranga ar fáil anois ag an   nasc seo a leanas.   Beidh ocht bhfíseán eile sa tsraith ar fáil níos déanaí sa bhliain. 

 

Reáchtálfar Céim 2 de chlár forbartha gairmiúla 2017/2018 don Mhatamaitic Fheidhmeach in ionaid éagsúla i mí Feabhra 2018.     

 

Feic “Acmhainní Ceardlainne” chun sonraí a fháil faoi na hacmhainní eile a d’fhorbair SFGM i gcomhair Matamaitic Fheidhmeach.

 


Leabhrán Foirmlí agus Táblaí 

Cliceáil  anseo chun an leabhrán Foirmlí agus Táblaí a fháil – faofa lena úsáid sna scrúduithe stáit.  

 


 

Cláraigh linn. 

Má chláraíonn tú do sheoladh ríomhphoist linn, seolfaimid faisnéis duit faoi  imeachtaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí  nó  nuair a chuirfear acmhainní nua ar fáil.  

 

Chun do chuid sonraí a chlárú, cliceáil  anseo

 


 

Acmhainní arna gcur ar fáil ag Múinteoirí Matamaitice Feidhmí

Ar chruthaigh tú aon acmhainní teagaisc atá tú toilteanach a roinnt le do chomhghleacaithe? Breithneofar aon chineál acmhainne agus tabharfar creidiúint do mhúinteoirí as aon obair a chuirtear isteach murar luamar a mhalairt. Beidh acmhainní ar chuir múinteoirí iad ar fáil lonnaithe faoin táb “Acmhainní Curaclaim”.  Is leis an duine bunaidh a chruthaigh é úinéireacht agus cóipcheart an ábhair bhunaidh.

 

Seol d’acmhainn chuig:  patlynh@pdst.ie 

 


 
An bhfuil Tacaíocht Scoilbhunaithe á lorg agat

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe:  Cliceáil anseo i gcomhair Tacaíocht Scoile.

 


 

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Matamaitic Fheidhmeach,

       Ionad Oideachais Luimnigh,

       Teach Marshal,

       Bóthar Thuar an Daill,

       Luimneach.

Seoladh Ríomhphoist: PDST@lec.ie

Guthán: 061-585064    Facs: 061-585065

 


 

 


 
Acmhainní

Tá ocht dtaispeántas seomra ranga ar fáil anois ag an   nasc seo a leanas.   Beidh ocht bhfíseán eile sa tsraith ar fáil níos déanaí sa bhliain.  Reáchtálfar Céim 2 de chlár forbartha gairmiúla 2017/2018 don Mhatamaitic Fheidhmeach in ionaid éagsúla i mí Feabhra 2018.     

Feic “Acmhainní Ceardlainne” chun sonraí a fháil faoi na hacmhainní eile a d’fhorbair SFGM i gcomhair Matamaitic Fheidhmeach.

 


 
Acmhainní

Tá ocht dtaispeántas seomra ranga ar fáil anois ag an   nasc seo a leanas.   Beidh ocht bhfíseán eile sa tsraith ar fáil níos déanaí sa bhliain.  Reáchtálfar Céim 2 de chlár forbartha gairmiúla 2017/2018 don Mhatamaitic Fheidhmeach in ionaid éagsúla i mí Feabhra 2018.     

Feic “Acmhainní Ceardlainne” chun sonraí a fháil faoi na hacmhainní eile a d’fhorbair SFGM i gcomhair Matamaitic Fheidhmeach.

 

AttachmentSize
File HYPT-Senior-Certificate-Ver1.60.xlsx356.37 KB