Matamaitic Fheidhmeach na Sraithe Sinsearaí


 

Cliceáil ar an bpictiúr chun amharc ar Bhileoigín Chlár Forbartha Gairmiúla 2018

 

Seiceáil faoin "bhFéilire Imeachtaí" chun sonraí a fháil ar na dátaí agus na hionaid agus nasc chuig clárú ar líne.

 


 
Acmhainní

Tá ocht bhfíseán déag taispeántais seomra ranga aonair ar fáil ag an nasc seo a leanas.  Tá Leabhrán Eolais PDF atá ag gabháil le taispeántais físe ar fáil freisin lena amharc agus lena íoslódáil ag íochtar an leathanaigh. 

 

Feic “Acmhainní Ceardlainne” i gcomhair acmhainní eile a d’fhorbair SFGM don churaclam Matamaitic Fheidhmeach.

 


 

Leabhrán Foirmlí agus Táblaí 

Cliceáil  anseo chun an leabhrán Foirmlí agus Táblaí a fháil – faofa lena úsáid sna scrúduithe stáit.  

 


 

Cláraigh linn. 

Má chláraíonn tú do sheoladh ríomhphoist linn, seolfaimid faisnéis duit faoi  imeachtaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí  nó  nuair a chuirfear acmhainní nua ar fáil.  

 

Chun do chuid sonraí a chlárú, cliceáil  anseo

 


 

Acmhainní arna gcur ar fáil ag Múinteoirí Matamaitice Feidhmí

Ar chruthaigh tú aon acmhainní teagaisc atá tú toilteanach a roinnt le do chomhghleacaithe? Breithneofar aon chineál acmhainne agus tabharfar creidiúint do mhúinteoirí as aon obair a chuirtear isteach murar luamar a mhalairt. Beidh acmhainní ar chuir múinteoirí iad ar fáil lonnaithe faoin táb “Acmhainní Curaclaim”.  Is leis an duine bunaidh a chruthaigh é úinéireacht agus cóipcheart an ábhair bhunaidh.

 

Seol d’acmhainn chuig:  pdst@lec.ie 

 


 
 
An bhfuil Tacaíocht Scoilbhunaithe á lorg agat

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe:  Cliceáil anseo i gcomhair Tacaíocht Scoile.

 


 

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Matamaitic Fheidhmeach,

       Ionad Oideachais Luimnigh,

       Teach Marshal,

       Bóthar Thuar an Daill,

       Luimneach.

Seoladh Ríomhphoist: PDST@lec.ie

Guthán: 061-585064    Facs: 061-585065

 

 

AttachmentSize
File HYPT-Senior-Certificate-Ver1.60.xlsx356.37 KB