Fisic na Sraithe Sinsearaí – Féilire Imeachtaí

 

 

 

FÉILIRE  IMEACHTAÍ

 


Sceideal Imeachtaí an Fhómhair

 

An bhfuil deacrachtaí ag do chuid daltaí le coincheapa an leictreachais?

Clárú   ag  an nasc seo.

 

Scrúdóidh an cúrsa seo straitéisí éagsúla teagaisc maidir le leictreachas a theagasc.

Beidh na nithe seo san áireamh an oíche sin:

· Turgnaimh agus taispeántais um fhoghlaim bunaithe ar fhiosrú

· Béarlagair Fisice a mhíniú do do chuid daltaí

· Analacha is féidir a úsáid sa seomra ranga

Iarrtar ar rannpháirtithe aon phíosa trealaimh ábhartha nó trealamh ar mian leo ceist a chur faoi a thabhairt leo.

 

Dáta Am Ionad Oideachais
14/10/2014  7pm - 9pm Ionad Oideachais na Gaillimhe
06/11/2014* 7pm - 9pm Ionad Oideachais Chorcaí
20/10/2014 7pm - 9pm Ionad Oideachais na Carraige Duibhe
21/10/2014 7pm - 9pm Ionad Oideachais Thrá Lí
21/10/2014 7pm - 9pm Ionad Oideachais Chill Chainnigh
22/10/2014 7pm - 9pm Ionad Oideachais  Luimnigh
23/10/2014 7pm - 9pm Ionad Oideachais  Bhaile Átha Luain
23/10/2014 7pm - 9pm Ionad Oideachais  na hUaimhe
17/11/2014 7pm - 9pm

Ionad Oideachais  Dhroim Conrach

 

Lá na dTurgnamh Praiticiúil don Fhisic

Clárú  ag an nasc seo. 

 

  Sa cheardlann seo, beidh an deis agat:

· Foghlaim Bunaithe ar Fhiosrú a Iniúchadh

· Taithí phraiticiúil a ghnóthú ar roinnt de na Turgnaimh Éigeantacha

· Páirt a ghlacadh i dtaispeántais a spreagann smaointe

· Saineolas a ghnóthú ar ghairis áirithe Fisice a úsáid

· Acmhainní a roinnt

· Bualadh le comhghleacaithe eile a theagascann Fisic

 

Dáta

Am

Ionad

15 Samhain

9.30am - 3.30pm

Coláiste De La Salle, Baile an Teampaill, Baile Átha Cliath

15 Samhain

9.30am - 3.30pm

Regina Mundi College, Corcaigh

 

Amgen Teach

Sonraí faoin bPróiseas Clárúcháin

 

Eagróidh SFGM trí cheardlann Amgen Teach in 2014-2015. Beidh an chéad cheardlann ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an  18 Deireadh Fómhair 2014. Is féidir rochtain a fháil ar shonraí faoi chlárú agus faoi cheardlanna cúrsa ag na naisc thíos. 

Tá na ceardlanna seo oiriúnach do na múinteoirí sin ar mian leo scileanna agus eolas ábhair a ghnóthú le haghaidh an chúrsa nua d’Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí.

Féach  ar an bhféilire seo a leanas chun imeachtaí CPD d’Fhisic  atá le teacht a aimsiú ach cliceáil ar an deilbhín   . Is féidir tuilleadh  sonraí  agus  treoracha chuig imeachtaí  CPD d’Fhisic  a aimsiú ach cliceáil ar an imeacht  ábhartha  CPD ó SFGM.  Is  féidir iad a shioncronú le d’fhéilire leictreonach féin freisin.