An Ghaeilge sa tSraith Shinsearach

FÁILTE

 

Fáilte chuig leathanach Idirlín na Seirbhíse do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí.

 

AN NUACHT IS DÉANAÍ

 

 

Ceardlann ar an Litríocht - Mí na Samhna 20117

Is féidir clárú don cheardlann ar an Litríocht anseo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceardlanna Gaeilge 2016-17

 

 

 

 

Ag Cothú Scil na hÉisteachta agus an Chluastuiscint

 

Ceardlann do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile ar fud na tíre.

Beidh foireann na Gaeilge ar ais ar an mbóthar arís go luath!  Seo ceardlann den scoth ar conas scil na h-éisteachta a chothú sa seomra ranga. Beidh samplaí praiticiúla, acmhainní agus féidearthachtaí don seomra ranga Gaeilge le roinnt againn. Díreofar isteach ar an leagan amach atá ar an gCluastuiscint ag leibhéal na hArdteistiméireachta agus ar ghnéithe éagsula a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt scil na héisteachta. Cláraigh ar líne chun áit a chur in áirithe.

Bígí Linn!

Cliceáil anseo chun áit a chur in áirithe

 

An Bhéaltriail agus Seachtain na Gaeilge

 

Ceardlann do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile ar fud na tíre.

 

Tá an Bhéaltriail agus Seachtain na Gaeilge ag druidim linn arís!  Seo ceardlann den scoth le samplaí praiticiúla, acmhainní agus féidearthachtaí don seomra ranga Gaeilge agus don scoil uile i rith Seachtain na Gaeilge. 

Díreofar isteach ar an leagan amach atá ar an mBéaltriail ag leibhéal na hArdteistiméireachta chomh maith agus ar an nGaeilge a spreagadh mar sprioctheanga sa seomra ranga. Cláraigh ar líne chun áit a chur in áirithe.

Bígí Linn!

Cliceáil anseo chun áit a chur in áirithe

 

 
CLÁRÚ 

 

Cláraigh linn agus cuirfear eolas chugat faoi cheardlanna agus imeachtaí a eagrófar amach anseo chun  tacú le múinteoirí Gaeilge agus le múinteoirí ábhair a mhúineann trí mheán na Gaeilge.

 

 
FORBAIRT  GHAIRMIÚIL  LEANÚNACH

 

Ceardlanna / Seimineáir an Earraigh 2017 ar fáil anseo.

 

 

TACAÍOCHT SCOILE DON GHAEILGE

 

Tugann an SFGM cuireadh do scoileanna/mhúinteoirí Gaeilge cur isteach ar thacaíocht inscoile i gcomhthéacs theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge mar ábhar (e.g. pleanáil ábhair, straitéisí le scileanna sealbhaithe teanga a chur chun cinn, etc.) chomh maith le gnéithe den teagasc agus den fhoghlaim san earnáil lán-Ghaeilge. B’fhearr gur le ranna ábhair nó le foirne scoile uile a dhéanfaí é sin. Cuirtear isteach ar an gcineál tacaíochta sin  ar an gcóras ar líne ar shuíomh Idirlín SFGM atá ar fáil anseo.

 

 

TEAGMHÁIL

 

Riarachán: 

An Riarthóir Gaeilge, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM), 

14 Bealach an tSeoighigh, Páirc Ghnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangor, Baile Átha Cliath 12.

Guthán: 01-4358587                   Ríomhphostgaeilge@pdst.ie