Béarla na Sraithe Sinsearaí

Fáilte! 


Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar an Leathanach Litearthachta T1

 

Nuacht Úr

 

Comórtas le Dán a Chumadh 2014

 

Tá lúcháir ar an bhfoireann Béarla in SFGM an deis seo a thapú chun aitheantas a thabhairt d’éachtaí iontacha ár gcuid daltaí agus múinteoirí sa Chomórtas Náisiúnta Filíochta 2014 atá á reáchtáil faoi láthair ag an Iris Teaching English ó SFGM.

Fuaireamar breis agus naoi gcéad iontráil ó scoileanna as gach cearn na tíre agus bhí sé fíordheacair na dánta is fearr a roghnú i measc an iliomad iontrálacha den scoth a bhí ann. Bhíomar an-tógtha le caighdeán na ndánta a chuir na daltaí isteach. Ba léir dúinn gur chuir siad a lán smaoinimh agus iarrachta isteach ina gcuid saothair agus tá súil againn go rachaidh siad ar aghaidh chun tuilleadh dánta a scríobh agus go leanfaidh siad de bheith ag cur leis an iris sa todhchaí.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach múinteoir a ghlac páirt sa chomórtas as a gcuid ama, treorach agus díograise a thabhairt do scríbhneoirí óga agus as spreagadh a thabhairt dóibh tabhairt faoina n-aistear cruthaitheach féin. Chomh maith leis sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le hÉigse Éireann as a cuid oibre agus ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Esther Herlihy in Ionad Oideachais na hUaimhe as a cuid oibre chun a áirithiú go n-éireodh go geal leis an gcomórtas i mbliana.

 

Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words

- Robert Frost

 

 

 

 

Clárú do Mhúinteoirí Béarla 

Cláraigh do chuid sonraí   le Béarla SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. Seol ríomhphost chuig languages@pdst.ie

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

Cuirtear cúrsaí fómhair agus earraigh i mBéarla ar fáil  gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Béarla: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Bunaíodh Eagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Mhúinteoirí Béarla (INIOTE) i mí Dheireadh Fómhair 2008 agus tá 21 brainse ar fud na tíre aici.  Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le hEagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Mhúinteoirí Béarla, téigh chuig www.inote.ie

 

Teagmhálaithe SFGM

A bhuíochas leis an bhfoireann de chomhairleoirí lánaimseartha, tugann SFGM tacaíocht do mhúinteoirí iar-bhunscoile Béarla. Seo a leanas liosta de chomhairleoirí do Bhéarla:

Christina Clarke       Ríomhphost:  christinaclarke@pdst.ie

Claire Matthews       Ríomhphost:  clairematthews@pdst.ie

Selena Wilkes          Ríomhphost:  selenawilkes@pdst.ie

Marie Clynes             Ríomhphost: marieclynes@pdst.ie