AN tSRAITH SHINSEARACH – STAIR


 

 

 

Nuacht

 

 


Tá HIST cuimsithe i Scoilnet.ie anois.

 

Is féidir an t-ábhar acmhainne ó cheardlanna/thacaíocht inseirbhíse roimhe seo a íoslódáil ó http://www.pdst.ie/sc/history agus tá sé le fáil faoi Acmhainní Curaclaim.  

 

Bailíodh roinnt cáipéisí éagsúla ón seansuíomh hist.ie agus tá siad á gcur i láthair anois i rud ar a 

dtugtar ‘bailiúchán’ ar shuíomh nua Scoilnet. Go bunúsach, cuirfidh sé sin ar chumas múinteoirí dul go haimsitheoir aonfhoirmeach acmhainne (url) ar leith 

inar féidir leo teacht ar na hábhair éagsúla a bhí le fáil ar hist.ie roimhe seo, mar aon 

le roinnt naisc ghinearálta eile.

 

https://www.scoilnet.ie/go-to-post-primary/collections/senior-cycle/histie-resources/

 


 

Tá nuashonrú déanta againn le déanaí ar na leathanaigh seo a leanas: Naisc, Cáipéisí Oifigiúla agus Acmhainní Curaclaim.

 

Táthar tar éis topaicí Cáipéisí Forordaithe do scrúduithe Staire na hArdteistiméireachta do na blianta 2015, 2016, 2017, 2018 agus 2019 a uaslódáil ar an leathanach  Cáipéisí Oifigiúla .

 

Soláthraíonn na suíomhanna seo a leanas  rochtain fhairsing ar fhoinsí príomha agus tánaisteacha Éireannacha do mhúinteoirí Staire.

 

http://europeana1914-1918.eu/en

Bailiúchán d’ábhar foinse uile-Eorpach ar an gCéad Chogadh Domhanda is ea Europeana.

 

http://www.rte.ie/centuryireland

Nuachtán staire ar líne a insíonn scéal na n-imeachtaí den saol in Éirinn (lena n-áirítear an Réabhlóid Éireannach) céad bliain ó shin is ea Century Ireland.  Foilsítear é gach coicís agus tá sé ar an bpríomhthairseach ar líne le haghaidh dheich mbliana na gcuimhneachán in Éirinn, 1912-23. I dteannta tuairisciú nuachta ar an saol 100 bliain ó shin, cabhraíonn roinnt mhaith ábhar físe, ábhar cartlainne agus ábhar comhthéacsúil linn tuiscint a fháil ar na castachtaí domhanda sna blianta idir 1912 agus 1923. Déanann RTÉ óstáil ar Century Ireland, atá lonnaithe i gColáiste Bhostúin, agus is éard atá ann ná comhpháirtíocht chomhoibríoch idir na hinstitiúidí móra cultúir agus oideachais in Éirinn. Bhuaigh Century Ireland an dámhachtain don suíomh Idirlín Éireannach Ealaíon, Cultúir agus Oidhreachta is fearr in 2013 agus cuireadh ar an ngearrliosta é do chomórtas Prix Europa, atá ar an duais idirnáisiúnta is mó clú le haghaidh léirithe teilifíse, raidió agus ar líne na seirbhíse poiblí.

 

http://historyhub.ie/

History Hub  lonnaithe i Scoil na Staire agus na Cartlannaíochta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is é aidhm an tsuímh ná an taighde acadúil is déanaí a chur ar fáil ar líne do gach duine ag a bhfuil an-spéis i gcúrsaí staire. I bpodchraoltaí éagsúla, tá staraithe ag labhairt faoi raon leathan ábhar ó stair na Meánaoise go dtí an stair nua-aimseartha, ábhair a chuimsíonn stair Éireannach agus stair idirnáisiúnta araon. Tá an-éileamh ar an gcúrsa deich léacht a theagascann an tOll. Michael Laffan ar an réabhlóid Éireannach. Sa rannóg ‘Ó na Cartlanna’, taispeántar buncháipéisí staire atá á gcoinneáil sa Chartlann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is ann do rannán ‘Stair agus Beartas’ freisin mar a gcuireann staraithe le díospóireachtaí beartais reatha.