Ealaín na Sraithe Sinsearaí

Page Content Category: 

FÁILTE!

 

Fáilte chuig leathanach ábhair  Ealaín  na Sraithe Sinsearaí

 

 
CLÁRÚ 

 

Cláraigh do chuid sonraí   ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

 

 

FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH (CPD)

 

designED:  múnlú  déanamh  taitneamh a bhaint  eispéiriú

 

 

 

 

 

 

Mar chuid de  chomhthionscadal comhpháirtíochta idir  an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) agus  Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann (CDDE):

 

  • Tionscnamh taighde gníomhaíochta sa seomra ranga ealaíne agus ceardaíochta do dhaltaí iar-bhunscoile Ealaíne agus dá múinteoirí ar fud na hÉireann is ea designED.

 

  • Spreagann designED scileanna comhoibríocha agus réiteach fadhbanna. Comhlánaíonn sé foghlaim churaclaim sna hAmharc-Ealaíona ach comhdhéanamh samhlaíoch, dearadh agus ceardaíocht a bhreisiú. Is cur chuige praiticiúil taitneamhach é maidir le déanamh.

 

  • Cuireann designED spáranachtaí maoiniúcháin ar fáil d’iar-bhunscoileanna le gur féidir leo páirt a ghlacadh i dtionscadail chruthaitheacha le hoibrithe gairmiúla ceardaíochta agus le dearthóirí is déantóirí gairmiúla sa seomra ranga.

 

Más múinteoir Ealaíne thú agus má tá spéis agat i bpáirt a ghlacadh ann, comhlánaigh an Fhoirm Iarratais ar líne ag http://tinyurl.com/pdstdesigned

 

Is é 5.00 pm Dé hAoine, an 28 Samhain 2014 an spriocdháta le haghaidh iarratais ar líne a chur isteach. Tabharfar eolas d’iarratasóirí rathúla laistigh de cheithre seachtaine.

 

Ceardlanna Ealaíne an Fhómhair 2014

 

Bileoigín na gCeardlann    
   
     

 

Ceardlann ‘Ealaín - Péintéireacht’

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 18 Deireadh Fómhair 

9.45am – 3.45pm

Ionad Múinteoirí Phort Láirge

 

Le clárú don cheardlann ‘Ealaín - Péintéireacht’ >> Cliceáil anseo

 

Ceardlanna Ealaíne – Baitíc

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 8 Samhain,  

9.45am – 3.45pm

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

 

Le clárú do  Cheardlanna Ealaíne – Baitíc >>   Cliceáil anseo

 

 

Ealaín – Líníocht Saoil

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 6 Nollaig

9.45am – 3.45pm

Ionad Oideachais na hUaimhe 

 

Le clárú don  cheardlann ‘Ealaín – Líníocht Saoil’ >>  Cliceáil anseo

 

 

Ealaín – Ceardlann Scileanna

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 22  Samhain  

9.45am – 3.45pm

Ionad Oideachais an Chláir / Ionad Oideachais na Gaillimhe

 

Le clárú don   cheardlann ‘Ealaín – Scileanna’ >> Cliceáil anseo

 

 

An cheardlann ‘Ealaín – Curaclam (Litearthacht agus Uimhearthacht)’

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 11 Samhain

7.00pm go dtí 9.30pm

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí 

Dé Máirt, an 18 Samhain 

7.00pm go dtí 9.30pm

Ionad Oideachais Luimnigh

Déardaoin, an 20 Samhain

7.00pm go dtí 9.30pm

Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar

Déardaoin, an 25 Samhain 

7.00pm go dtí 9.30pm

Ionad Oideachais Bhaile Átha Luain

 

 

Le clárú  don cheardlann ‘Ealaín – Curaclam (Litearthacht agus Uimhearthacht)’ >>Cliceáil anseo

 

 


 

I gCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Ealaín  na Sraithe Sinsearaí Lean an  nasc seo chuig ár bhfoirm iarratais  ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe.

 

 

TEAGMHÁLAITHE

 

Riarachán:  Catherine Begley

Ríomhphost:  catherinebegley@pdst.ie