An tSraith Shinsearach – Stair

 

 

 

Meastóireacht agus Measúnú

 

 

 


 

Cliceáil anseo leis an Scarbhileog Anailíse Ábhair Staire do 2014  a íoslódáil.   Chun treoracha a fháil maidir leis an scarbhileog seo a úsáid,  cliceáil anseo .

 

 


 

Is féidir Acmhainní Scrúduithe Choimisiún na Scrúduithe Stáit, lena n-áirítear scrúdpháipéir roimhe seo, scéimeanna marcála  ardleibhéil agus scéimeanna marcála  gnáthleibhéil agus tuarascálacha an Phríomh-Scrúdaitheora a fháil ach cliceáil  anseo.

 

 


 

Rogha eile ó na hacmhainní scrúduithe is ea rannán na quizeanna ar líne ar shuíomh Idirlín Scoilnet.  Is féidir  na quizeanna do  Stair na Sraithe Sinsearaí a fháil ach  cliceáil anseo.