Tíreolaíocht na Sraithe Sinsearaí

Page Content Category: 

Fáilte! 


 

Comhdháil Tíreolaíochta

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 28 Márta  2015

9.35 am - 3.30pm

Óstán Hodson Bay, Baile Átha Luain.

 

Clár le teacht.  Má bhíonn smaointe/moltaí ar bith agat, cuir ríomhphost chuig    estherherlihy@pdst.ie

 


Fondúireacht SCOOP 

 

Chun seoladh ár nAcmhainne Oideachais do Dhaltaí Meánscoile a cheiliúradh, táimid ag taispeáint an chláir faisnéise:

 

 

 
 
 

 

Clárú do Mhúinteoirí Tíreolaíochta 

Cláraigh do chuid sonraí   le Tíreolaíocht  SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. Beidh clárú ar líne ar fáil ar ball. 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

Cuirtear cúrsaí fómhair agus earraigh i dTíreolaíocht ar fáil gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábharbhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Tíreolaíochta: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann  Cumann na Múinteoirí Tíreolaíochta in Éirinn  (AGTI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Tíreolaíochta in Éirinn. Comhoibríonn SFGM leis an AGTI. Téigh chuig  www.agti.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie

AttachmentSize
PDF icon 2017 Geography Refresher.pdf929.06 KB