An tSraith Shinsearach – Stair

Fáilte! 


Sceideal um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) Fómhar 2017  

Cláraigh don imeacht seo mar a luaitear ar an mbileog eolais. Ag 9:15 r.n. a thosaíonn an cheardlann. 

 

Tabhair faoi deara an t-athrú ionaid don lá thíos. Reáchtálfar anois é in Óstán Athlone Springs

Lá Athnuachana Staire 

 

 

 

 

Sceideal um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) Earrach 2017 

Spriocghrúpa: – Múinteoirí Staire Iar-bhunscoile 

 

Cláraigh don imeacht seo mar a luaitear ar an mbileog eolais. Tosaíonn na ceardlanna ag 9:30a.m.

 

 

 

 

I gcomhair tuilleadh sonraí faoin gclárú dár gcúrsaí ar líne, feic an cháipéis thíos

 


George Boole (1815 - 1864)

 

Is é an 2 Samhain 2015 comóradh 200 bliain  ó rugadh George Boole.

Tá sé i gceist ag Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí thar ceann  ATECI, i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh  agus le cúnamh NAPD, IPPN, SFGM, IOP agus le tacaíocht fhlaithiúil EMC  go mbeadh gach scoláire scoile sa tír ag déanamh ceachta bunaithe ar shaothar George Boole ar an lá sin.

Má tá smaointe nó moltaí agat faoin gcaoi ar mhaith leat an comóradh céad bliain a cheiliúradh i do scoil nó réigiún seol ríomhphost chuig Ruairí Ó Céilleachair ag boole200project@gmail.com

 

 


Acmhainní ó Hist.ie  

www.hist.ie  cuimsithe  i Scoilnet.ie anois.  Is féidir an t-ábhar acmhainne ó cheardlanna/thacaíocht inseirbhíse roimhe seo a íoslódáil ó  http://www.pdst.ie/sc/history .


Clárú do Mhúinteoirí Staire 

Cláraigh do chuid sonraí   le Stair SFGM  ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.  Cliceáil anseo  le clárú.


I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Staire: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne  http://www.pdst.ie/schoolsupport .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (HTAI)  cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Staire in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le HTAI. Téigh chuig  http://www.htai.ie/ i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Teagmhálaí in SFGM

Is í Karen O’Loughlin an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in Ionad Oideachais an Chláir, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir.   

Seoladh ríomhphoist: karenoloughlin@pdst.ie