An tSraith Shinsearach – Stair

Fáilte! 


Nuacht Úr

www.hist.ie  cuimsithe  i Scoilnet.ie anois.  Is féidir an t-ábhar acmhainne ó cheardlanna/thacaíocht inseirbhíse roimhe seo a íoslódáil ó  http://www.pdst.ie/sc/history .

 
Clárú do Mhúinteoirí Staire 

Cláraigh do chuid sonraí   le Stair SFGM  ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. Cliceáil anseo  le clárú.

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

Comhdháil Staire

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an  21  Márta 2015

9.35 am - 3.30pm

Óstán Hodson Bay, Baile Átha Luain.

 

Clár le teacht. Má bhíonn smaointe/moltaí ar bith agat, cuir ríomhphost chuig    estherherlihy@pdst.ie


I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábharbhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Staire: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne  http://www.pdst.ie/schoolsupport .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (HTAI)  cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Staire in Éirinn. Comhoibríonn SFGM leis an HTAI. Téigh chuig  http://www.htai.ie/ i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie