An tSraith Shinsearach – Eacnamaíocht Bhaile

Fáilte! 

 


 

Anailís Ábhair

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar an scarbhileog anailíse ar ábhar le haghaidh 2017 

 

Anailís Chéadfach

 

 

Cliceáil anseo chun cóip pdf den leabhrán um anailís chéadfach a íoslódáil

Cliceáil anseo chun cóip word den leabhrán um anailís chéadfach a íoslódáil

 

Físeán faoin Anailís Chéadfach

  

 

 

Acmhainní SEC

 

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar shean-scrúdpháipéir, scéimeanna marcála agus tuarascálacha an phríomh-scrúdaitheora.

 

 

Tuarascáil an Phríomh-Scrúdaitheora, 2011

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar chóip in-íoslódáilte den tuarascáil seo

 

Acmhainní Nua

 

Comparáid idir scrúdú Ardteistiméireacht na hEacnamaíochta Baile anois agus ochtó bliain ó shin
 
 
Faigh rochtain ar raon acmhainní a bhaineann leis an dóigh a dtéann siúcra i bhfeidhm ar inchinn an duine.  Féach ar an rannán  ‘Nuacht’  le haghaidh tuilleadh eolais.
 
 
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)
 

Cuirtear cúrsaí fómhair agus earraigh in Eacnamaíocht Bhaile ar fáil gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Eacnamaíocht Bhaile: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta 

 

Cuireann Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile  (ATHE) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Eacnamaíocht Bhaile in Éirinn.  Comhoibríonn SFGM le Cumann na Múinteoirí Eacnamaíocht Bhaile.  Téigh chuig www.athe-ireland.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie