Oideachas Reiligiúnach na Sraithe Sinsearaí

Fáilte! 


Nuacht

Rinneadh na hacmhainní seo a leanas a uaslódáil chuig an suíomh Idirlín:
 
  • Cén fáth ar cheart duit staidéar a dhéanamh ar Oideachas Reiligiúnach na hArdteistiméireachta?
  • Obair Chúrsa na hArdteistiméireachta
 
Tá siad ar fáil le hamharc orthu agus le híoslódáil ón leathanach Acmhainní  Curaclaim

 

 

Clárú do Mhúinteoirí  Oideachais Reiligiúnaigh 

Cláraigh do chuid sonraí   le hOideachas Reiligiúnach SFGM  ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. Cliceáil anseo  le clárú.


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

Seimineár Náisiúnta Oideachais Reiligiúnaigh

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 28 Márta 2015

9.30am - 4.00pm

Óstán Hodson Bay

 

 


I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábharbhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Oideachas Reiligiúnach: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann Múinteoirí Oideachais Reiligiúnaigh na hÉireann (RTAI) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir, ceardlanna agus laethanta acmhainní ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile Oideachais Reiligiúnaigh in Éirinn.  Comhoibríonn SFGM leis an RTAI.  Téigh chuig  http://www.rtai.ie  i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie