TEICNEOLAÍOCHT NA HARDTEISTIMÉIREACHTA

Fáilte!


 

Ceardlann CPD

 

Micrishlis (PIC) a ríomhchlárú agus na buntáistí a bhaineann le PIC a úsáid i nDearadh Tionscadal Daltaí.

 

Reáchtálfar an cheardlann seo in UCC ó 10.00am go 1.00pm Dé Sathairn, an 22 Samhain mar chuid de Scientix 2015. Is é atá i gceist leis an gceardlann tús eolais a thabhairt ar mhicrishlis Rialaitheoir Comhéadain Fhorimeallaigh (PIC) agus ar na buntáistí a bhaineann le PIC a úsáid i ndearadh tionscadal. Tabharfar deis do rannpháirtithe sa cheardlann cláir shamplacha a chruthú agus a thabhairt leo, nithe is féidir a úsáid chun an mhicrishlis a ríomhchlárú agus a rialú le bogearraí “Genie Design Studio” atá ar fáil saor in aisce do dhaltaí agus do mhúinteoirí. Is bunchúrsa tosaigh é seo agus ní gá do rannpháirtithe eolas a bheith acu roimh ré ar an teicneolaíocht rialúcháin ná ar an ríomhchlárú. 

 

Tabhair faoi deara nach bhfuil ach líon an-teoranta áiteanna ar fáil ar an gcúrsa seo agus go gcuirfear áiteanna ar fáil ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. 

 

Foirm Iarratais ar Líne (   a chuirfear ar fáil ag 9.00am Dé Luain, an 3 Samhain) 

 

 

Scileanna Fiontraíochta agus Dearaidh ar taispeáint sa Dún.
 
Samplaí den éagsúlacht oibre atá á déanamh ag daltaí teicneolaíochta i  Scoil na Tríonóide Naofa, an Dún, Co. Luimnigh. 
 

 

 

 
 

 
Míle buíochas leis na daltaí ar fad a bhí páirteach agus lena múinteoir Diarmuid McCarthy.  

Riarachán agus Sonraí Teagmhála

       Ionad Oideachais  na hUaimhe

Seoladh Ríomhphoist: t4@pdst.ie

Guthán: 046 - 9078382

Facs:       046 - 9078385