Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide (DCG)

 

Fáilte!

 


 

Fógraíonn an tAire maoiniú 7 milliún do DCG

 

Bhí dea-scéal ann do bheagnach 10,000 dalta atá i mbun staidéir ar Ghrafaic Dhearaidh agus Chumarsáide nuair a d’fhógair an tAire Oideachais Jan O’Sullivan ag comhdháil bhliantúil an NAPD  i Luimneach go raibh  €7m á leithdháileadh aici le caitheamh ar ríomhairí nua agus ar bhogearraí CAD don ábhar.   Tá na ríomhairí CAD bunaidh sna scoileanna ó 2007 agus níl siad in ann tacú leis na bogearraí ceannródaíocha a theastaíonn chun an t-ábhar a theagasc agus a fhoghlaim.  Tugadh Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide (DCG) isteach mar ábhar Ardteistiméireachta in 2007, agus tá sé ar cheann de na hábhair ina bhfuil IT lárnach don mheasúnú.  D’fhógair an tAire gur eisíodh an tairiscint do na bogearraí cheana féin agus go n-eiseofar an tairiscint do na ríomhairí go gairid agus dá bhrí sin go mbeidís ar fáil don scoilbhliain reatha.

 

Treoir maidir le Tasc Scoláirí (ar ais i gcló)

 

Tugtar treoir  sa leabhrán seo do mhúinteoirí agus do scoláirí maidir le cur chuige féideartha chun Tasc Scoláirí DCG a chomhlánú go rathúil trí tharraingt ar an eolas, taithí agus eagna a fhaightear ó fhorbairt an taisc scoláirí go dtí seo.  Is féidir leabhráin phriontáilte a ordú anois trí chliceáil ar an nasc seo a leanas agus seachadfar na leabhráin chuig do scoil.   

 

        >>   Ordaigh Cóipeanna den Leabhar

 

Cóip Leictreonach

 

 


Riarachán agus Sonraí Teagmhála

                Ionad Oideachais na hUaimhe

Seoladh Ríomhphoist: t4@pdst.ie

Guthán: 046 - 9078382

Facs:       046 - 9078385