Eolaíocht Talmhaíochta na Sraithe Sinsearaí

Fáilte! 


 

NUACHT

 

Deontas chun do Bhia Féin a Fhás

 

Tá deontais ‘Grow It Yourself’ (GIY) ar fáil ar an suíomh Idirlín GIY  anseo

Ní mór iarratais a bheith comhlánaithe faoin 23 Eanáir. 

 

SciFest

 

Bhí Babhta Ceannais Náisiúnta SciFest 2014 ar siúl in Ionad Comhdhála Marino an 7 Samhain. Comhghairdeas leis na 38 dalta go léir a ghlac páirt ann agus míle buíochas leis na moltóirí agus leis na múinteoirí go léir a thug tacaíocht do na daltaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht ach cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir sonraí faoi achoimrí ar iontrálacha na ndaltaí sa bhabhta ceannais a aimsiú ach an  nasc seo a leanúint

Is féidir eagrán mhí na Samhna de SciFest Ezine a aimsiú ag an  nasc seo a leanas

 

 

Clárúchán le haghaidh Múinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta 
 

 

Cláraigh do chuid  sonraí le hEolaíochtaí SFGM  ionas gur féidir linn tú a choinneáil ar an eolas faoin scéal agus faoin bhfaisnéis is déanaí ar fad.  Cliceáil Anseo chun clárú.

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)
 

AMGEN TEACH

Tá sé mar aidhm ag Amgen Teach suim agus éachtaí daltaí a dhoimhniú san Eolaíocht trí chumas múinteoirí eolaíocht saoil meánscoile a láidriú chun straitéisí teagaisc bunaithe ar fhiosrú a úsáid sa seomra ranga. Úsáideann Amgen Teach ceardlanna oiliúna agus imeachtaí cianfhoghlama chun na scileanna agus an mhuinín riachtanach a thabhairt d’oideachasóirí a theastaíonn uathu chun taithí an dalta a athrú agus iad ag foghlaim faoin Eolaíocht.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an tionscnamh Eorpach Amgen Teach.  Deis iontach í seo le páirt a ghlacadh i sraith ceardlanna forbartha gairmiúla do na hEolaíochtaí.  Tairgeann na ceardlanna sin uasoiliúint do mhúinteoirí i réimsí atá ar aon dul le forbairtí nua in oideachas Eolaíochta in Éirinn. 

877

Tacaíonn Scientix  le comhar ar fud na hEorpa i measc múinteoirí STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), le taighdeoirí oideachais, leis an lucht déanta beartas agus le gairmithe oideachais eile STEM. Déanann sé an comhar sin a chur chun cinn freisin. 

Is í SFGM an pointe teagmhála náisiúnta do Scientix in Éirinn. 

Féach ar a suíomh Idirlín,  scientix.ie  i gcomhair acmhainní, faisnéise agus deiseanna ceardlainne idirnáisiúnta ar  STEM.

 

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Eolaíocht Talmhaíochta: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

 

Is é aidhm IASTA freastal ar mhúinteoirí Eolaíocht Talmhaíochta in Éirinn trí acmhainní a chur ar fáil do mhúinteoirí, trí imeachtaí a eagrú agus trí nuacht chothrom le dáta a bhaineann le feirmeoireacht na hÉireann a chur ar fáil do mhúinteoirí. Tabhair cuairt ar an suíomh Idirlín anseo

 

Teagmhálaithe SFGM

 

Is iad Bríd Finn agus Tony O’Shea na riarthóirí le haghaidh Eolaíocht Talmhaíochta. Tá siad lonnaithe in Ionad Oideachais Luimnigh, Teach Marshall, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach. Is féidir teagmháil  a dhéanamh leo ar an nguthán ag 061 585064. Is é an seoladh ríomhphoist d’Eolaíocht Talmhaíochta sciences@pdst.ie